Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin

Artikel på svenska
Referens
Koptyug, Nikita, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg (2017). ”Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin”. Ekonomisk Debatt 45(7), 6–17.

Författare
Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson, Joacim Tåg

Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, eftersom aktiemarknaden fyller flera viktiga funktioner: underlättar kapitaltillskott för företag, skapar prismekanismer som förbättrar företagsstyrning, minskar transaktionskostnader, ökar antalet placeringsalternativ för investerare och säkerställer trovärdig informationsspridning. I artikeln analyseras även aktiemarknadens olika positiva och negativa externa effekter på ekonomin i sin helhet. Vår slutsats är att ett minskat antal noterade företag försvårar möjligheten för privatpersoner att ta del av de värdeökningar som näringslivet skapar. Detta riskerar att minska det politiska stödet för en effektiv näringslivspolitik.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se