Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskningsprogram

Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet utgör riktlinjerna för all forskning och analys som bedrivs vid institutet. Här kan du läsa mer om våra fyra forskningsprogram.

Företagens konkurrenskraft
Företagens konkurrenskraft i framtidens näringsliv beror till stor del på kompetenta ägare, ledning och personal. För närvarande pågår två strukturella trender som fundamentalt förändrar företagens fö…
Entreprenörskapets ekonomi
I sin uppmärksammade bok The Resilient Society: Economics After Covid argumenterar Princeton-professorn Markus Brunnermeier att erfarenheterna från covidpandemin har tydliggjort värdet av att bygga up…
Hållbar energiomställning
En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället. Hållbarhet innebär även att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. I detta…
Institutioner, marknader och näringsliv
En ekonomi fungerar inte i ett vakuum utan består av människor av kött och blod, som påverkas av lagar och regler och som har olika moraliska värderingar och attityder till sina medmänniskor. För att…
Skatter och samhälle
Skatter spelar en central roll i alla moderna, industrialiserade samhällen. De finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och de omfördelar mellan grupper i befolkningen. Företag och individer på…
Avslutat: Tjänstesektorns ekonomi
Forskning med ett tjänsteperspektiv har en lång historia vid IFN. År 2006 konsoliderades denna inriktning genom inrättandet av ett forskningsprogram. En rad områden har beforskats sedan dess, bland an…