Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Born Global-företag
Det svenska välståndet bygger till stor del på framgångsrika exportföretag. Den snabbt ökande globala konkurrensen ställer allt högre krav på nya svenska exportföretag. Utvecklingen har lett till att…
Kvinnligt entreprenörskap
I de flesta länder är andelen män som är egenföretagare högre än andelen kvinnor. Denna könsskillnad är viktig att studera dels från ett jämlikhetsperspektiv, dels från ett perspektiv där samhället vi…
Tino Sanandaji
Realekonomiska effekter av riskkapital
Riskkapitalbranschen har under de senaste åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del av såväl svenskt som internationellt näringsliv. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) uppgick riskkapit…
Ägarstruktur och företagets verksamhet
Projektet har sin utgångspunkt i den stora litteratur kring ägar- och bolagsstyrning som ursprungligen främst fokuserat på separationen mellan ägande och kontroll. Begränsningar i den rådande forsknin…
Helena Svaleryd