Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Born Global-företag
Det svenska välståndet bygger till stor del på framgångsrika exportföretag. Den snabbt ökande globala konkurrensen ställer allt högre krav på nya svenska exportföretag. Utvecklingen har lett till att…
Kvinnligt entreprenörskap
I de flesta länder är andelen män som är egenföretagare högre än andelen kvinnor. Denna könsskillnad är viktig att studera dels från ett jämlikhetsperspektiv, dels från ett perspektiv där samhället vi…
Realekonomiska effekter av riskkapital
Riskkapitalbranschen har under de senaste åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del av såväl svenskt som internationellt näringsliv. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) uppgick riskkapit…
Att mäta entreprenörskap
För att analysera entreprenörskap måste fenomenet först definieras och mätas. Tidigare forskning har förlitat sig på egenföretagande eller närbesläktade mått för att kvantifiera entreprenörskap. Men d…
Innovativa samarbetsblock
Forskningsprojektets utgångspunkt är att en innovationsprocess är samverkande till sin natur, och att samarbetena sker inom ramen för så kallade innovativa samarbetsblock. Entreprenören kan vara den s…