Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Persson

Professor, vice vd

Lars Persson är professor i nationalekonomi, vice vd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och IFN Senior Research Fellow. Han disputerade vid Stockholms universitet 1998 och är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR, London) och ifo Institute i München. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

IFN-forskare
Kontakt

Lars Persson

+46 (0)8 665 4504
Ämnesområden: Digitalisering, Ekonomisk tillväxt, Entreprenörskap, Industriell ekonomi, Innovation, Internationella investeringar, Konkurrenspolitik, Riskkapital, Teknisk förändring och utveckling

Några frågor som Lars Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar näringslivspolitiken entreprenörers incitament att satsa på nydanande affärsprojekt?
  • Vilka effekter har en mer protektionistisk syn på utländskt företagsägande effektiviteten på den inhemska strukturomvandlingen?
  • Hur påverkar näringslivspolitiken företagsdynamiken, sysselsättningsdynamiken och produktivitetsutvecklingen i näringslivet? 
  • Hur påverkar börsägandet näringslivspolitiken?
  • Hur påverkar framväxten av en riskkapitalmarknad effektiviteten i näringslivet? 
  • Behöver vi mer eller mindre mångfald på marknaden för företagsutveckling?
  • Hur påverkar digitaliseringen den svenska strukturomvandlingen?​
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Vetenskapliga artiklar på engelska
Bokkapitel
Böcker
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
IFN:s Nyhetsbrev
Policy Papers
Populärvetenskap
Rapporter
Övriga publikationer