Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Persson

Professor, vice vd

Lars Persson är professor i nationalekonomi, vice vd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN), IFN Senior Research Fellow, samt chef för IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi. Han disputerade vid Stockholms universitet 1998 och är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR, London) och ifo Institute i München. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

IFN-forskare
Kontakt

Lars Persson

+46 (0)8 665 4504
Ämnesområden: Digitalisering, Ekonomisk tillväxt, Entreprenörskap, Industriell ekonomi, Innovation, Internationella investeringar, Konkurrenspolitik, Riskkapital, Teknisk förändring och utveckling

Några frågor som Lars Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar näringslivspolitiken entreprenörers incitament att satsa på nydanande affärsprojekt?
  • Vilka effekter har en mer protektionistisk syn på utländskt företagsägande effektiviteten på den inhemska strukturomvandlingen?
  • Hur påverkar näringslivspolitiken företagsdynamiken, sysselsättningsdynamiken och produktivitetsutvecklingen i näringslivet? 
  • Hur påverkar börsägandet näringslivspolitiken?
  • Hur påverkar framväxten av en riskkapitalmarknad effektiviteten i näringslivet? 
  • Behöver vi mer eller mindre mångfald på marknaden för företagsutveckling?
  • Hur påverkar digitaliseringen den svenska strukturomvandlingen?​
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter
Övriga publikationer
Policy Papers (avslutad serie)
IFN:s Nyhetsbrev