Nya publikationer

Aktuellt

 • Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten – och hur den kan mätas

  Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten – och hur den kan mätas

  2018-05-17

  En kunnig panel och en engagerad publik deltog på torsdagen i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. En kunnig panel diskuterade dessa och andra frågor. I panelen ingick förutom Henrik Jordahl: Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.

 • En skola med

  En skola med "tough love"

  2018-05-15

  Internationella Engelska Skolan grundades av Barbara Bergström för 25 år sedan. På tisdagen firades detta med lanseringen av boken Tough Love. Internationella Engelska Skolan - de första 25 åren av Hans och Barbara Bergström. I boken berättas historien om hur Engelska Skolan har växt till ett företag med 36 skolor, 26 000 elever och en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Boken kommenterades av Henrik Jordahl, IFN, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, samt Torkel Klingberg, Karolinska Institutet. Samtalsledare var PJ Anders Linder, Axess Magasin.

 • Forskare prisad för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

  Forskare prisad för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

  2018-05-14

  På måndagen mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

 • Kritik av rapporter om skolan

  Kritik av rapporter om skolan

  2018-05-08

  Henrik Jordahl, IFN, kommenterade på tisdagen två rapporter från Skolverket – "Från gymnasieskola till högskola" och "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor" – på ett seminarium arrangerat av Friskolornas riksförbund. Han påpekade att Skolverket generellt bör ägna större intresse åt att mäta kvalitet i skolor och hänvisade till att elevsammansättningen förklarar en allt mindre del av variationen mellan skolor (bild 9 i presentationen nedan). "Kanske är förklaringen skillnader i skolkvalitet", sa Jordahl.

 • Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

  Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

  2018-05-03

  På torsdagen arrangerade IFN ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS. Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, presenterade en rapport och det har även publicerats en artikel i samma ämne i Ekonomisk Debatt. De konstaterade bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella företagen med max 10 anställda. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå…

 • Fri spädbarnsvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  Fri spädbarnsvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  2018-04-18

  SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt barn till ensamstående mödrar och barn i familjer som tidigare mist ett barn före ett års ålder som gynnades av vården.

 • Föreläsningar om ekonomi

  Föreläsningar om ekonomi

  2018-04-16

  Tankesmedjan Timbro har under tre helger arrangerat en utbildning i ekonomi. Deltagarna har lärt sig om både praktisk ekonomisk politik och nationalekonomisk forskning som "är relevant för den ekonomisk-politiska debatten". Fem av föreläsarna var IFN-forskare. Henrik Jordahl var först ut och föreläste om vinster i välfärden. Andreas Bergh föreläste om "Den kapitalistiska välfärdsstaten". Magnus Henrekson talade om entreprenörskap, Gabriel Heller Sahlgren föreläste om "En fungerande skolmarknad" och Pär Holmberg om den svenska elmarknaden.

 • Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  2018-04-11

  Magnus Henrekson deltog på onsdagen i ett rundabordsamtal och presenterade slutsatserna i boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos) som han är redaktör för och medförfattare till. En presentation gjordes även av Ralph Townsend, tidigare rektor för Winchester College – Storbritanniens äldsta internatskola och Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun. Seminariet arrangerades av Ebba Braheskolan i Nacka och fastighetsbolaget Kvalitena.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

 • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
 • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 3–2018

  Hur viktigt är det att bli citerad?

  Att mäta forskningsproduktion är viktigt. “Med citeringar kan vi mäta vad forskare åstadkommit för den tid och de pengar som satsats”, säger Magnus Henrekson.Metoden är vedertagen och numera används forskares antal citeringar som en del i att beräkna resurstilldelning till svenska universitet.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se