Nya publikationer

Aktuellt

 • För bättre integration – lär av goda exempel!

  För bättre integration – lär av goda exempel!

  2017-12-12

  Det bör nog även skrivas en annan rapport i ämnet, sa Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, när han kommenterade ESO-rapporten Inspiration för integration, av Patrick Joyce, Ratio. I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Joyce konstaterar att Tyskland är det land som både på kort och lång sikt bäst klarar integration på arbetsmarknaden. Men, sa Andreas Bergh, det hade varit bättre att diskutera arbetsmarknaden i Storbritannien, USA, Kanada och Nya Zeeland. Han förklarade att dessa länder på ett bättre sätt kan fungera som inspirationskällor. Bland annat så kan earned income tax credit vara ett alternativ till subventioner till arbetsgivare för att anställa nyanlända.

 • Riskkapitalinvesteringar ökar inte risken generellt för arbetslöshet

  Riskkapitalinvesteringar ökar inte risken generellt för arbetslöshet

  2017-12-06

  IFN-forskarna Martin Olsson och Joacim Tåg skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om att riskkapitalinvesteringar inte har leder till en generellt ökad risk för de anställda att bli arbetslösa. De finner dock att de som har rutinmässiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som är lätta att flytta till utlandet i större utsträckning har har förlorat jobbet. De konstaterar en viss ökad produktivitet efter investeringarna.
   

 • Enighet om skolans problem

  Enighet om skolans problem

  2017-12-01

  Magnus Henrekson, IFN, ingick på fredagen i en panel tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström och företagaren Carl Bennet. Ämnet var utbildning och arbetsmarknad. Vi satsar stort på komvux eftersom de som har en ofullständig gymneasieexamen har små chanser att få jobb, sa Anna Ekström. Carl Bennet berättade om en svensk satsning på yrkes/läringsutbildning efter tyskt mönster. En verksamhet som nu finns på 340 svenska arbetsplatser. Magnus Henrekson berättade vad som krävs för att skolan i grunden ska ge eleverna de kunskaper de behöver för arbetsmarknaden. Han tog boken Kunskapssynen och pedagogiken som utgångspunkt och kunde mot slutet av diskussionen konstatera att han och Anna Ekström var överens i mycket om vad som gått fel i skolan och om vilka åtgärder som behövs.

 • Seminarium i Bryssel: EU måste bejaka nya idéer och nya företag

  Seminarium i Bryssel: EU måste bejaka nya idéer och nya företag

  2017-11-28

  Bryssel | Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Project Fires) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation. Seminariet var ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv och IFN. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för att få ett mer produktivt företagande vilket skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden. Panelen var överens om att medlemsstaterna är olika och att samma recept inte kan ordineras till alla. Gunnar Hökmark, MEP (M), klargjorde dock att vissa målsättningar passar alla medlemsstater, till exempel mindre reglering och ökad konkurrens.

 • Utökad rösträtt startade den ekonomiska utvecklingen

  Utökad rösträtt startade den ekonomiska utvecklingen

  2017-11-27

  Hur viktigt är det politiska regelverket för ekonomisk tillväxt? Ny forskning på IFN visar att förändringar i politiska institutioner kan vara centrala för den ekonomiska tillväxten. Björn Tyrefors Hinnerich (IFN), Erik Lindgren och Per Pettersson-Lidbom har studerat effekterna av att Sverige 1862 förändrade rösträtten att i större utsträckning omfatta industriidkare (1862 års kommunallagar). De finner att reformen var en avgörande faktor för att sätta igång den ekonomiska tillväxten, eftersom industriidkarna fick mer att säga till om i politiken.

 • Studenter besökte IFN

  Studenter besökte IFN

  2017-11-17

  På torsdagen arrangerades Öppet Hus på IFN för studenter. Besökarna kom från en rad högskolor och universitet, bland andra KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro universitet, Stockholm, Uppsala och Lunds universitet samt Södertörns högskola. En rad IFN-forskare presenterade institutet, forskningsprogram och projekt. Därefter var det mingel med IFN-forskare då studenterna fick tillfälle att ställa frågor och diskutera inför kommande studie- och yrkesval.

 • Integration är en komplex fråga – överallt

  Integration är en komplex fråga – överallt

  2017-11-15

  Edward Lazear från Stanford University gästade på onsdagen IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.

 • Gör fältstudie om minimilön!

  Gör fältstudie om minimilön!

  2017-11-13

  Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om flyktingars situation på den svenska arbetsmarknaden. De kartlägger vad vi vet om minimilönernas effekter på sysselsättningen och konstaterar att effekterna av sänkningar är större än effekterna av höjningar. De presenterar ett konkret förslag till fältexperiment för att studera minimilönernas effekter.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 7–2017

  EU måste bejaka nya idéer och nya företag

  I studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe föreslår forskarna en rad åtgärder för ett mer produktivt företagande. Detta skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se