Nya publikationer

Aktuellt

 • Boyan Jovanovic mottog Global Award for Entrepreneurship Research

  Boyan Jovanovic mottog Global Award for Entrepreneurship Research

  2019-05-17

  På torsdagen mottog Boyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research utmärkelsen vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prisutdelare var näringsminister Ibrahim Baylan, tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Läs mer om årets vinnare på prisets webbplats.

 • Global Award-vinnare: om betydelsen av företags renommé

  Global Award-vinnare: om betydelsen av företags renommé

  2019-05-15

  På onsdagen presenterade årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Boyan Jovanovic från New York University, uppsatsen "Product Recalls and Firm Reputation" på IFN. I sin forskning utnyttjar Jovanovic raset i företags aktievärde till följd av återkallade produkter för att skatta andelen av företagens börsvärde som beror på dessas renommé. Han uppskattar att elva procent av företagens börsvärde beror på rykte/renommé.

 • Rapport om

  Rapport om "en välfungerande skolmarknad"

  2019-05-09

  Dany Kessel, Södertörns högskola och affilierad till IFN, presenterade på torsdagen rapporten "En välfungerande skolmarknad" som han författat tillsammans med Elisabet Olme för Svenskt Näringsliv. De två forskarna föreslår hur skolval skulle kunna organiseras på ett mer effektivt och rättvist sätt. De föreslår att det skapas en för hela landet gemensam plattform för val och antagning. Samtidigt vill de att strategiska incitament förbjuds, exempelvis viktning av närheten till en skola. Dessa åtgärder skulle kunna "ger aktörerna på skolmarknaden den information de hade kunnat få genom prismekanismen" förklarade Kessel.

 • Sverige bör omförhandla äldre investeringsskyddsavtal

  Sverige bör omförhandla äldre investeringsskyddsavtal

  2019-05-03

  Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal – den potentiella kostnaden för värdlandet har begränsats. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Det påpekar professor Henrik Horn och docent Pehr-Johan Norbäck, IFN, i en studie de gjort för Tillväxtanalys.

 • Tydliga målkonflikter i skolan

  Tydliga målkonflikter i skolan

  2019-04-26

  ”Vad menas med kvalitet i skolan?” Detta var temat för en konferens arrangerad av Friskolornas riksförbund där Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, diskuterade vikten av att se målkonflikterna mellan olika kvalitetsmål i skolan. Skolan har som mål att bland annat öka elevinflytande. Sahlgren presenterade forskningsresultat som visar att elevinflytande är positivt korrelerat med upplevd glädje bland elever. Däremot är elevinflytande negativt korrelerad med nationell ekonomisk tillväxt.

 • Per Skedinger expert i nytillsatt utredning om arbetsrätten

  Per Skedinger expert i nytillsatt utredning om arbetsrätten

  2019-04-25

  Regeringen tillsätter justitierådet Gudmund Toijer som särskild utredare för att föreslå en modernisering av arbetsrätten. Utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Per Skedinger, IFN, har utsetts till expert i utredningen. Hans forskning har bland annat fokuserat på Las och turordningsreglerna. Övriga experter är Oscar Norström Skans, Uppsala Universitet, och Anna Breman, chefsekonom Swedbank.

 • Assar Lindbeck förklarar

  Assar Lindbeck förklarar

  2019-04-24

  Professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har samtalat med professor Magnus Henrekson, vd för IFN, om nationalekonomers roll, Lindbeckkommissionen och mycket mer. Se frågor och svar i denna drygt tio minuter långa video.

 • IFN:s forskning spänner över ett brett fält

  IFN:s forskning spänner över ett brett fält

  2019-04-21

  IFN har vid ett par tillfällen bjudit in företrädare för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer för att berätta om institutets breda verksamhet. ”IFN:s forskning och dess betydelse i samhällsdebatten” (Magnus Henrekson), ”Privatisering av välfärdstjänster” (Henrik Jordahl) och ”Är det svenska näringslivet mer entreprenöriellt än det amerikanska?” (Lars Persson), var ämnena för presentationer som deltagarna lyssnade till och ställde frågor kring. Även Mårten Blix, IFN, talade och då om en bok som han skriver tillsammans med Henrik Jordahl om den svenska välfärdssektorn.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

 • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
 • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN poddradio

IFN  poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

 mikrofon

IFN-poddradio kan även handla om forskarens och forskningens roll. Den allra första sändningen, "Att forska är spännande!", fokuserar på detta tema och är i första hand avsedd för den som funderar på att bli forskare eller som undrar över IFN:s verksamhet.

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Europaperspektiv 2019

EU och nationalstatens återkomst

eu-och-nationalstatens-aterkomst-europaperspektiv-2019.gif

Detta är den tjugoandra årgången av Europaperspektiv. Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av bokens redaktörer. I nio kapitel diskuterar ledande svenska forskare hur EU påverkar och påverkas av nationalstatens återkomst i Europa. Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, är medförfattare till ett av kapitlen i boken.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se