Nya publikationer

Aktuellt

 • "Har fått en god inblick i vad en forskare gör"

  2018-08-10

  Databearbetning är en stor och central del av en forskares vardag. Det har Helena Hernnäs och Viking Waldén lärt sig under sommaren när de arbetat som forskningsassistenter på IFN. Båda är nöjda med tiden på IFN. De talar om att stämningen är öppen och välkomnande och att de fått en god inblick i vad det innebär att vara forskare.

 • Ny plattform för samarbete inom Corporate Economics

  Ny plattform för samarbete inom Corporate Economics

  2018-08-09

  Hittills har forskning om företagande och näringsliv skett relativt isolerat inom flera olika discipliner. Avsaknaden av ett samlat grepp och en organisation för interaktion, där man kan lära av varandra, har varit ett hinder för utvecklingen inom forskningen. "Vi hoppas kunna förändra detta med hjälp av det nygrundade nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE ", säger professor Lars Persson, IFN, som tillsammans med professor Alexander Ljungqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN, har initierat den nya plattformen för samarbete. Under processens gång har de myntat begreppet Corporate Economics.

 • Om teknik och penningpolitik, i sommarvärmen

  Om teknik och penningpolitik, i sommarvärmen

  2018-07-18

  Ett antal landsortstidningar har i dagarna publicerat en ledare från Liberala Nyhetsbyrån (LNB). I ledaren hänvisas till ett debattinlägg av Mårten Blix, IFN, i Dagens Industri: "Penningpolitiken måste utvärderas utifrån mer än att inflationen hålls låg. Nationalekonomen Mårten Blix har påtalat att den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte går att med precision vara nära inflationsmålet utan att penningpolitiken blir ryckig och oförutsägbar."

 • IFN-forskning citeras i Economist

  IFN-forskning citeras i Economist

  2018-07-16

  Economist skriver om välfärdsstaten och konstaterar att kritiken växt, både från höger och vänster: "Till höger anklagar kritiker den för att suga dynamiken ur både kapitalismen och individen. [...] Från vänster [...] hävdas att välfärdsstaten är en vänsterskapelse, under ständigt hot." Economist förklarar att "det är inte så mycket en vänsterskapelse som en produkt av en intellektuell allians, där liberalismen var avgörande". I artikeln hänvisas vid ett tillfälle till IFN-forskning.

 • Samtal om kunskaper i skolan

  Samtal om kunskaper i skolan

  2018-07-04

  På Almedalsveckans fjärde dag debatterade Magnus Henrekson, IFN, kunskaper i skolan med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Det fungerar inte att eleverna själva söker kunskap, sa Henrekson. Eleverna måste första få baskunskaper genom lärarledd undervisning. Gustav Fridolin höll med Magnus Henrekson om att det måste stå tydligare i läroplanerna vad elevrna ska lära sig. Båda enades om att datorer inte får vara alenarådande i undervisningen. Det behövs även "papper och penna".

 • Friskolor debatterades i Almedalen

  Friskolor debatterades i Almedalen

  2018-07-03

  Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans tredje dag deltog bland andra Henrik Jordahl i ett seminarium om skolan. Ämnet var "Obligatoriska skolval – så kan vi få alla föräldrar att välja skola". Panelen diskuterade huruvida skolval ska vara ett val eller obligatoriskt för alla elever och föräldrar. Seminariet arrangerades av Almega Tjänsteföretagen. Läs debattinlägg av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren.

 • Många ämnen på tapeten i Almedalen

  Många ämnen på tapeten i Almedalen

  2018-07-02

  Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans andra dag deltog bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som deltog i ett seminarium som arrangerades av Fondbolagens förening. Det var i första hand pensioner och det obligatoriska valet som stod i centrum. Andreas Bergh förklarade att denna  valfrihet är något positivt.

 • Kunskapssynen i Almedalsdebatten

  Kunskapssynen i Almedalsdebatten

  2018-07-02

  "Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" diskuterades på måndagen på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Panelen var enig om att skolan har stora problem. "En av fem grundskoleelever går ut utan behörighet," sa Erik Bengtzboe (M). Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister (S), sa sig vara rädd för allt för stora reformer och pekade bland annat på hur andra länder värderar exempelvis svenskt grupparbete högt. "Skolan i dag är en ojämlikhetsmaskin," förklarade Magnus Henrekson, IFN. Elever med högutbildade föräldrar har ett stort försprång bland annat vad gäller kognitiva förmåga, något som är viktigt på arbetsmarknaden.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

 • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se