Nya publikationer

Aktuellt

 • Digitalisering kan öka ekonomisk polarisering

  Digitalisering kan öka ekonomisk polarisering

  2018-10-19

  "Digitalisering och välfärdsstaten" var ämnet för en presentation som Mårten Blix, IFN, höll för DNB Bank under Stockholm Open. Mårten Blix beskrev hur digitaliseringen kan stärka den ekonomiska polariseringen i samhället. Han avslutade med att ge perspektiv på Sveriges förmåga att sjösätta stora strukturreformer: Klarar Sverige av detta när det inte är akut kris? Det återstår att se, sa Blix och visade en jämförelse mellan 90-talet och i dag vad gäller möjligheter att reformera samhället.

 • Därför blir färre kvinnor vd och har lägre lön

  Därför blir färre kvinnor vd och har lägre lön

  2018-10-18

  Joacim Tåg, IFN, presenterade på onsdagen studien "Varför finns det så få kvinnor på toppositioner i näringslivet?" för forskare som arbetar med registerbaserad data. Det var Vetenskapsrådet som arrangerade en konferens  där registerdata hos svenska myndigheter presenteras, liksom vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning. Tåg berättade att det är mindre sannolikt att kvinnor blir vd och får en hög lön. Och detta trots att kvinnor har högre utbildning.

 • Assar Lindbeck publicerar ny forskning i topptidskrift

  Assar Lindbeck publicerar ny forskning i topptidskrift

  2018-10-15

  I oktobernumret av Journal of Political Economy publiceras en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, och Mats Persson, Stockholms universitet, ”Social Norms in Social Insurance”. Tidskriften är en av nationalekonomins fem topptidskrifter där det är utomordentligt svårt att bli publicerad. ”Att vid 88 års ålder publicera originalforskning i någon av dessa tidskrifter är helt unikt”, säger professor Magnus Henrekson, vd för IFN.  Den av nobelpristagarna i ekonomi som hittills varit äldst när hans forskning publicerades i en topp-5-tidskrift är Vernon Smith. Han var då 81 år gammal.

 • Lars Calmfors i ny rapport om lönebildning

  Lars Calmfors i ny rapport om lönebildning

  2018-10-15

  Lars Calmfors presenterade på måndagen en rapport med titeln "Industrins lönenormering kan och bör reformeras", utgiven av 6F inom projektet Lönebildning för jämlikhet. Rapportens innehåll hade redan i förväg diskuterats i media av både facket och näringslivet. I rapporten förklarar Calmfors bland annat att "de senaste årens löneökningar tycks ha styrts mer av löneökningarna i våra konkurrent­länder än av det inhemska arbetsmarknadsläget."
   

 • Blogginlägg: Digital vård ger samhällsvinster

  Blogginlägg: Digital vård ger samhällsvinster

  2018-10-05

  Befolkningen vill ha mer vård och vem kan säga att detta är fel utan att förklara varför just dagens nivå är den rätta, undrar Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson, DI, i en blogg på Forum för Health Policy. De menar att i det perspektivet borde digital vård ses som en positiv innovation: "I den mån patienter väljer digital vård via ett videosamtal istället för att besöka en vårdcentral uppstår flera samhällsvinster. Patienter slipper besväret att resa, läkarens tid kan användas mer effektivt och smittorisken från ett fysiskt besök undviks."

 • Assar Lindbeck-medalj till forskare i Lund

  Assar Lindbeck-medalj till forskare i Lund

  2018-10-05

  Under Nationalekonomiska föreningens konferens i nationalekonomi, som i år arrangeras av Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, har Assar Lindbeck-medaljen delats ut. Det var Magnus Henrekson, IFN, som överräckte utmärkelsen till Petter Lundborg, Lunds universitet. Assar Lindbeck själv var också närvarade på denna årliga konferens där en rad IFN-forskare deltar med att presentera och kommentera forskning.

 • Diskussion om forskning på tidigt stadium

  Diskussion om forskning på tidigt stadium

  2018-10-01

  Akademiska seminarier hålls på IFN varje onsdag. Det är forskare från IFN eller andra institut och universitet som presenterar sina aktuella arbeten. Så kallade brown bag-seminarier arrangeras också. Här presenteras forskning på ett tidigare stadium. Detta är mer informella möten som hålls vid lunchtid. Namnet kommer av att deltagare brukar ta med sin egen lunch, ofta i en brun papperspåse (USA). På bilden ses Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som nyligen presenterade forskning från skolans värld på ett brown bag-seminarium.

 • "Vi måste dra ner på selektiva program"

  2018-09-28

  Roger Svensson, IFN, deltog på fredagen i en panel som diskuterade Anders Gustafssons avhandling ”Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives”. Seminariet arrangerades av Ratio. "Vi måste dra ner på selektiva program", sa Roger Svensson. Han förespråkade ett underifrån-perspektiv, det vill säga att dagens finansiella stöd ersätts med generella skatteincitament för att fler ska kunna starta innovativa projekt i företag. "Eller ge skatteincitament för privatpersoner att investera i onoterade bolag, som i Storbritannien". 

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Erik Prawitz

Ämnesområden: Ekonomisk historia, innovation, politisk ekonomi och utvecklingsekonomi

Några av de frågor Erik Prawitz försöker besvara i sin forskning:

 • Hur kan emigration påverka ekonomisk och politisk utveckling i sändarländer?

 • I vilken omfattning kan nya teknologier, så som järnvägar och elektricitet, påverka regional ekonomisk utveckling?

Lars Wohlin

Lars Wohlincropped.jpg

Lars Wohlin, tidigare riksbankschef och vd för IUI (i dag IFN) har avlidit i en ålder av 85 år. Lars Wohlin kom till IUI som ung forskare 1960 där han bland annat arbetade med sin doktorsavhandling om skogsindustrin. Han var chef för institutet 1973–1976.

Läs mer om Lars Wohlin

Läs Lars Wohlins avhandling om skogsindustrin

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se