Nya publikationer

Aktuellt

 • Reformer för ett innovativt Europa

  2021-02-26

  För 11 år sedan utlyste EU-kommissionen ett innovationsnödläge i Europa. Coronapandemin har förvärrat krisen och nu behövs en ny politik som stimulerar en innovationsdriven tillväxt. Det sa Niklas Elert och Magnus Henrekson vid ett webbinarium arrangerat av  ESBRI.

 • Det svenska experimentet – webbinarium och podd om privatiserad välfärd

  2021-02-18

  I tisdags höll IFN ett lanseringswebbinarium av boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, där Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, sammanfattar forskningen om privatiseringar, valfrihet och vinster i välfärden.

 • Lars Calmfors om norsk sysselsättningspolitik

  2021-02-11

  I dag har den norska sysselsättningsutredningen, Sysselsettningsutvalget, överlämnat sitt slutbetänkande Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for sysselsetting NOU 2021:2, till den norska arbets- och socialministern. Lars Calmfors, IFN, har varit en av ledamöterna.

 • Ny rapport: Fackförbunden tappar medlemmar

  2021-01-30

  Lars Calmfors, IFN, är en av rapportförfattarna till Fores nya rapport Vad finns det för anledning att vara med i facket?

  Rapporten visar att fackförbunden tappar medlemmar och undersöker hur människor ser på facket i dag. Vilka är medlemskapets fördelar respektive kostnader? Vilka faktorer påverkar det fackliga engagemanget? Rapporten baseras på en enkätstudie och intervjuer med fackliga företrädare.Lars Calmfors, Julia Nederberg och Carolina Persson är författare till boken. Vid lanseringsseminariet som Fores arrangerade medverkade bland andra Lars Calmfors, Tobias Baudin, ordförande Kommunal och Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

  Seminariet filmades av SVT Forum och går att se här

   

 • Vägar till ett uthålligt Europa – ny bok lanseras

  Vägar till ett uthålligt Europa – ny bok lanseras

  20201-01-28

  Coronapandemin har visat att EU står inför flera vägval för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att EU ska klara omställningen till en grön ekonomi samtidigt som EU-länderna har en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration? I Europaperspektiv 2021 Vägar till ett uthålligt EU, analyserar ledande svenska forskare inom juridik, nationalekonomi och statsvetenskap dessa övergripande frågeställningar.

 • Företags FoU-investeringar uppmärksammas i ny artikel

  2021-01-26

  Matilda Orth, IFN och Florin Maican, Göteborgs universitet och affilierad till IFN har skrivit en kolumn om exportens dynamiska inverkan på företags FoU-investeringar i Vox EU

  Tillsammans med medförfattarna Mark Roberts, Pennsylvania State University, och Van Anh Vuong, Maastricht University, använder de ett strukturellt ramverk för att beräkna  avkastningen på innovationsinvesteringar och analysera effekterna av internationell handel  på dessa avkastningar.

  En av slutsatserna är att den långsiktiga avkastningen på investeringar i forskning och utveckling, FoU, är högre för företag som är aktiva och arbetar mer intensivt på exportmarknaderna.

  Läs kolumnen här

 • Ny bok om privatiserad välfärd

  2021-01-20

  Sverige är ett land med omfattande skattefinansierad välfärd. Något som är mindre känt internationellt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi av vinstdrivande företag.

  I en ny bok utgiven av Oxford University Press, Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, sammanfattar Mårten Blix, IFN och Henrik Jordahl, IFN och professor vid Örebro universitet, forskningen om privatiseringar, valfrihet och vinster i välfärden.

  Den 16 februari klockan 13:00 till 14:00 har vi ett webbinarium om boken. Vi kommer att diskutera vilka lärdomar som kan dras från valfrihetsreformerna från 1990-talets början samt vad som borde ha gjorts annorlunda. Hur har kostnader och kvalitet påverkats? Har valfriheten haft någon negativ påverkan på segregation och andra sociala…

 • Anslag till forskning om företagens konkurrenskraft

  2021-01-14

  IFN har fått ett fyraårigt anslag på 25 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 1–2021

  Det svenska välfärdsexperimentet

  Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, har skrivit boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment. De har sammanställt nationalekonomisk forskning om privatiseringen av svenska välfärdstjänster. Nyligen presenterades boken vid ett webbinarium.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se