Nya publikationer

Aktuellt

 • Höstens första seminarium

  Höstens första seminarium

  2019-08-12

  På måndagens hölls höstens första akademiska brown bag-seminarium på IFN (forskning på ett tidigt stadium). Det var Johanna Möllerström, George Mason University i Washington DC och affilierad till IFN, som presenterade studien "A Meritocratic Origin of Egalitarian Behavior". Forskarna har i experiment studerat hur människor (i USA och Norge) anser att det är rättvist att fördela inkomst efter prestation. Och vad betyder det när det är osäkert vem som egentligen presterar bäst?

 • "Det jag gör ska betyda något för samhället"

  2019-08-09

  ”Det var jättebra att min period som sommarassistent på IFN började med årets Sommarsammankomst”, säger Kajsa Rudal. I denna deltar nämligen nästan alla forskare och andra anställda. ”Jag lärde mig snabbt vem som var vem”, förklarar hon. Kajsa säger att hon lärt sig mycket om databehandling, vilket hon kommer att ha stor nytta av i framtiden. Några tråkiga och monotona arbetsuppgifter har hon inte haft. ”Det är väldigt trevligt på IFN”, förklarar hon.

 • IFN i filmens värld

  IFN i filmens värld

  2019-07-31

  Institutet för näringslivsforskning filmar sedan ett par år tillbaka publika aktiviteter som institutet arrangerar. Genom att prenumerera kan du se alla programmen direkt när de läggs ut, vilket oftast är senare samma dag som ett event hållits. Det finns även videos som förklarar vad forskarna arbetar med inom de olika forskningsprogrammen och intervjuer med bland andra Assar Lindbeck om hans långa forskarkarriär.

 • Kan nationalekonomer bättre än andra?

  Kan nationalekonomer bättre än andra?

  2019-07-24

  Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi verksam på IFN och Stockholms universitet, samtalar i denna cirka 10 minuter långa video med Magnus Henrekson, professor och vd för IFN. Frågorna han svarar på är bland andra: om nationalekonomer kan bättre än andra? Och hur det kom sig att hans forskargärning i mycket handlar om normer och incitament? Dessutom berättar Assar Lindbeck vad som var annorlunda med Lindbeckkommissionen som han ledde på 1990-talet.

 • Forskning om näringslivets villkor

  Forskning om näringslivets villkor

  2019-07-16

  IFN är en privat och oberoende stiftelse som forskar om frågar som har hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod är ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.

 • Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

  Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

  2019-07-09

  Niklas Elert och Mikael Stenkula, IFN, har studerat hur tillit i samhället påverkar entreprenörskap bland anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. De finner att tillit ger större grad av arbetsautonomi i existerande företag, vilket är en förutsättning för att intraprenörskap ska kunna frodas. Tillit leder även till en mer omfattande välfärdsstat. Eftersom många förmåner ofta är mer fördelaktiga för anställda än för egenföretagare, kan det leda till att entreprenöriella individer väljer att bli intraprenörer i stället för oberoende entreprenörer.

 • Forskning i panelsamtal och presentationer

  Forskning i panelsamtal och presentationer

  2019-07-03

  Under Almedalsveckan deltog IFN-forskare i publika seminarier men även som talare på luncher/middagar för särskilt inbjudna. Lars Calmfors, Mårten Blix, Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl, Per Skedinger och Johan Wennström var alla i Visby för att berätta om sin forskning. De ämnen som forskarna tog sig an var allt från finansiering av välfärdsstaten, integration av nyanlända samt likvärdighet och segregation i skolan, till digitalisering i vården, religion och arbetslagstiftning.

 • Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

  Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

  2019-06-25

  Franska gymnasieelever får sedan ett år tillbaka, enligt lag, inte använda sina mobiltelefoner i skolan. Sedan 2007 har svenska lärare, enligt skollagen, rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (läs: mobiltelefoner). Vad skulle ett totalförbud mot mobiltelefoner i våra skolor ge för resultat, undrade Björn Tyrefors och Dany Kessel, IFN, samt Hulda Lif Hardardottir, Stockholms universitet. De fann att ett lagstadgat mobilförbud i skolan är en billig men inte generellt effektiv reform.

Se mer aktuellt

Kalender

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
 • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN i media

IFN poddradio

IFN  poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

 mikrofon

IFN-poddradio kan även handla om forskarens och forskningens roll. Den allra första sändningen, "Att forska är spännande!", fokuserar på detta tema och är i första hand avsedd för den som funderar på att bli forskare eller som undrar över IFN:s verksamhet.

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2019

  Intensiv debatt om lönenormering

  När boken "Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid" presenterades blev det en stundtals livlig debatt. Författarna har analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort. 

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se