Nya publikationer

Aktuellt

 • Forskning om näringslivets villkor

  Forskning om näringslivets villkor

  2019-07-16

  IFN är en privat och oberoende stiftelse som forskar om frågar som har hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod är ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.

 • Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

  Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

  2019-07-09

  Niklas Elert och Mikael Stenkula, IFN, har studerat hur tillit i samhället påverkar entreprenörskap bland anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. De finner att tillit ger större grad av arbetsautonomi i existerande företag, vilket är en förutsättning för att intraprenörskap ska kunna frodas. Tillit leder även till en mer omfattande välfärdsstat. Eftersom många förmåner ofta är mer fördelaktiga för anställda än för egenföretagare, kan det leda till att entreprenöriella individer väljer att bli intraprenörer i stället för oberoende entreprenörer.

 • Forskning i panelsamtal och presentationer

  Forskning i panelsamtal och presentationer

  2019-07-03

  Under Almedalsveckan deltog IFN-forskare i publika seminarier men även som talare på luncher/middagar för särskilt inbjudna. Lars Calmfors, Mårten Blix, Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl, Per Skedinger och Johan Wennström var alla i Visby för att berätta om sin forskning. De ämnen som forskarna tog sig an var allt från finansiering av välfärdsstaten, integration av nyanlända samt likvärdighet och segregation i skolan, till digitalisering i vården, religion och arbetslagstiftning.

 • Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

  Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

  2019-06-25

  Franska gymnasieelever får sedan ett år tillbaka, enligt lag, inte använda sina mobiltelefoner i skolan. Sedan 2007 har svenska lärare, enligt skollagen, rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (läs: mobiltelefoner). Vad skulle ett totalförbud mot mobiltelefoner i våra skolor ge för resultat, undrade Björn Tyrefors och Dany Kessel, IFN, samt Hulda Lif Hardardottir, Stockholms universitet. De fann att ett lagstadgat mobilförbud i skolan är en billig men inte generellt effektiv reform.

 • Nytt avsnitt:

  Nytt avsnitt: "Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?"

  2019-06-24

  I en ny podd resonerar professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN, om utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. Han menar att det tidigare fanns en föreställning om att invandring alltid innebär en vinst för samhället och så är det inte. Detta beror på den dåliga sysselsättningsutvecklingen [för invandrare]. Mats Hammarstedt diskuterar hur fler skulle kunna komma i arbete och att utrikesfödda inte tycks vara mer entreprenöriella än inrikesfödda.

 • Glad midsommar!

  Glad midsommar!

  2019-06-21

  En central del av den svenska sommaren är midsommarfirandet. IFN önskar alla besökare på denna webbplats en glad midsommar och en fortsatt skön sommar.

 • Informell hälsoexpertis påverkar vår hälsa

  Informell hälsoexpertis påverkar vår hälsa

  2019-06-20

  På onsdagen presenterade Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, forskning som visar att sannolikheten är större att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. På seminariet på SNS kommenterade Mårten Palme, Stockholms universitet, utifrån sin egen forskning om sambandet mellan utbildning och hälsa. Seminariets övergripande frågaställning vad "hur ojämlikheter i hälsa och livslängd kan minskas".

 • Nytt inom näringslivet: ett unikt samarbetsnätverk

  Nytt inom näringslivet: ett unikt samarbetsnätverk

  2019-06-19

  I IFN:s serie med näringslivskontakter presenterade, på tisdagen, Jan-Erik Gustavsson, vp innovation och strategi, företaget Combient. Han berättade att Combient är något så unikt som ett samarbetsnätverk för 28 svenska och finska företag – främst inom Wallenbergsfären. Combient bistår medlemsföretagen med bland annat utveckling inom AI och digitalisering och delar sedan med sig av idéer och utveckling inom nätverket.

Se mer aktuellt

Kalender

Daniel Waldenström

Ämnesområde: arv och gåvor, finansiell utveckling, inkomst och förmögenhetsfördelning samt skatter.

En av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

 • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?

IFN poddradio

IFN  poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

 mikrofon

IFN-poddradio kan även handla om forskarens och forskningens roll. Den allra första sändningen, "Att forska är spännande!", fokuserar på detta tema och är i första hand avsedd för den som funderar på att bli forskare eller som undrar över IFN:s verksamhet.

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2019

  Intensiv debatt om lönenormering

  När boken "Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid" presenterades blev det en stundtals livlig debatt. Författarna har analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort. 

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se