Nya publikationer

Aktuellt

 • Fri spädbarnvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  Fri spädbarnvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

  2018-04-18

  SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt barn till ensamstående mödrar och barn i familjer som tidigare mist ett barn före ett års ålder som gynnades av vården.

 • Föreläsningar om ekonomi

  Föreläsningar om ekonomi

  2018-04-16

  Tankesmedjan Timbro har under tre helger arrangerat en utbildning i ekonomi. Deltagarna har lärt sig om både praktisk ekonomisk politik och nationalekonomisk forskning som "är relevant för den ekonomisk-politiska debatten". Fem av föreläsarna var IFN-forskare. Henrik Jordahl var först ut och föreläste om vinster i välfärden. Andreas Bergh föreläste om "Den kapitalistiska välfärdsstaten". Magnus Henrekson talade om entreprenörskap, Gabriel Heller Sahlgren föreläste om "En fungerande skolmarknad" och Pär Holmberg om den svenska elmarknaden.

 • Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

  2018-04-11

  Magnus Henrekson deltog på onsdagen i ett rundabordsamtal och presenterade slutsatserna i boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos) som han är redaktör för och medförfattare till. En presentation gjordes även av Ralph Townsend, tidigare rektor för Winchester College – Storbritanniens äldsta internatskola och Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun. Seminariet arrangerades av Ebba Braheskolan i Nacka och fastighetsbolaget Kvalitena.

 • Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

  Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

  2018-04-05

  Europa har många invandrare från olika länder. En grupp forskare på IFN har studerat hur tillfredsställda dessa är med livet. 26 000 första generationens invandrare och 5 000 andra generationens invandrare i 30 europeiska länder har deltagit i studien. Det visar sig att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i det nya landet spelar avsevärt större roll än den i ursprungslandet: Den skattade effekten är mer än tre gånger så stor för första generationens invandrare och mer än sex gånger så stor för den andra generationens invandrare. "Även om bakgrunden nästan alltid spelar viss roll, är tillvaron i det nya landet betydligt viktigare," förklarar forskarna avslutningsvis.

 • "Det råder inte brist på venture capital"

  2018-03-30

  I Ekonomisk Debatt 2018/2, återfinns tre artiklar av forskare vid eller affilierade till IFN. Först ut är Roger Svensson med debattartikeln ”En flodvåg av offentligt venture capital”. Svensson diskuterar och problematiserar det faktum att det tillkommer en rad nya offentliga fonder trots att det redan finns statlig venture capital att tillgå. I artikeln tar Roger Svensson upp vad som behöver göras för att uppnå effektivitet."

 • Glad påsk!

  Glad påsk!

  2018-03-29

  IFN önskar alla besökare på denna webbplats: Glad påsk!

 • Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

  Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

  2018-03-28

  På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores rapporten "Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag". Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är två av författarna som även deltog vid lanseringen. Henrik Jordahl har studerat huruvida företag i välfärdssektorn "plockar russinen i kakan", exempelvis accepterar elever utan problem eller patienter med enklare sjukdomsbild. "Befintliga svenska studier tyder inte på att russinplockning är något stort problem inom välfärdssektorn" sa Jordahl. Det är till stor del boendesegregationen som driver segregation i skolorna, förklarade Karin Edmark. Hon föreslog bland annat att skolpengen kan viktas efter elevernas socioekonomiska bakgrund.

 • Born global-företag skapar få jobb

  Born global-företag skapar få jobb

  2018-03-27

  På måndagen presenterade Magnus Henrekson och Louise Johannesson studien Born globals – fakta och önsketänkande (Karl-Adam Bonniers stiftelse), som de författat tillsammans med Shon Ferguson. Alla tre är forskare på IFN. De förklarade att regeringen implementerar nu offentliga stödprogram speciellt riktade mot born globals. Men, skriver forskarna, "en snabb internationalisering leder till färre jobb, inte fler, och i värsta fall riskerar regeringens åtgärder att hetsa lovande företag ut i världen innan de är redo".

Se mer aktuellt

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

 • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
 • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 3–2018

  Hur viktigt är det att bli citerad?

  Att mäta forskningsproduktion är viktigt. “Med citeringar kan vi mäta vad forskare åstadkommit för den tid och de pengar som satsats”, säger Magnus Henrekson.Metoden är vedertagen och numera används forskares antal citeringar som en del i att beräkna resurstilldelning till svenska universitet.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se