Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

”Nationalistisk energipolitik går emot svenska intressen”

Forskare från IFN släpper ny SNS-rapport

När energikrisen slog till år 2022 bidrog elhandel över gränserna till att Europas konsumenter inte behövde kopplas bort från elnätet. Men krisen bidrog till att öka motståndet mot europeisk integration av elmarknaden.

Nu krävs reformer för att motverka överdriven nationell hänsyn, skriver Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda forskare vid IFN, i Dagens Nyheter, baserat på en ny SNS-rapport.

Läs mer här.

Nya publikationer
IFN-forskare släpper ny SNS-rapport

Sveriges energiförsörjning försvåras av att vissa kraftslag favoriseras i regelverken. Åtgärder som gör elmarknaden mer teknikneutral skulle ge billigare el i Sverige och minska risken för strömavbrott.

Det skriver Pär Holmberg och Thomas Tangerås, forskare vid IFN i en ny SNS-rapport och ger flera förslag till förbättringar av marknaden.

Läs mer här.


IFN söker forskningsassistenter

Vi söker nu en till två forskningsassistenter där en tjänst ska tillträdas innan årsskiftet. Den andra tjänsten kan tillträdas i början 2024, eller enligt överenskommelse.

Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.

Läs mer här.

 

 

Nyheter
28 november 2023

Forskare från IFN erhåller anslag

Thomas Tangerås (tillsammans med Per Hjertstrand) och Henrik Horn, alla forskare vid IFN, har erhållit anslag från Torsten Söderbergs stiftelse. Anslagen uppgår tillsammans till drygt 1,1 miljoner och syftet är att med hjälp av dessa anslag främja vetenskaplig forskning.


24 november 2023

Andreas Bergh till regeringens arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har tillsatt ett arbetsmarknadspolitiskt råd. Rådets syfte är att ge "inspel och synpunkter" till regeringen, och ny medlem från och med november 2023 är Andreas Bergh, forskare vid IFN.
Senaste publika seminariet

Kan ersättning till närboende skapa lokal acceptans för landbaserad vindkraft?