Nya publikationer

Aktuellt

 • Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

  Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

  2019-01-16

  Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Eva Mörk, Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, och  Lovisa Persson, IFN, i SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De förordar bland annat att asymmetrisk ansvarsfördelning studeras, det vill säga att vissa ansvarsområden lyfts bort från mindre kommuner. Anledningen är att forskarna kunnat konstatera att skillnaden växer mellan stad och landsbygd. "Eleverna i storstäder presterar generellt bättre än de på en avlägsen landsbygd" förklarade Lovisa Persson. Vad gäller äldreomsorg så ser forskarna dock inte någon systematisk skillnad.

 • "Den som vill ha basinkomst bör omfamna 'muddling through'"

  2019-01-14

  SNS arrangerade på måndagen ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, forskare vid den finska folkpensionsmyndigheten, presenterade den finska försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet) som nyligen avslutats. Bergh menade att den som tycker att basinkomst är något bra bör omfamna muddling through, det vill säga att dagens system steg för steg förändras genom små reformer.

 • Seminarium om integration på arbetsmarknaden

  Seminarium om integration på arbetsmarknaden

  2019-01-04

  Vid årsslutet arrangerade tankesmedjan Fores ett seminarium om boken om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Lars Calmfors, Per Skedinger och Simon Ek, IFN, är tre av medförfattarna. De diskuterade bland annat integrering av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Lars Calmfors förklarade att ”ingen enskild åtgärd är tillräcklig.” På tal om dagens arbetsmarknadsutbildningar sa Lars Calmfors att denna väg ”tar lång tid och effekterna är inte särskilt stora.” 

 • Ett framgångsrikt år

  Ett framgångsrikt år

  2018-12-21

  2018 är på väg mot sitt slut. För IFN har året varit framgångsrikt. Något som summeras i den årsbok som publiceras i början av 2019. Anmäl dig gärna för att få årsboken.

  Med hopp om en gott slut på det gamla året och en god början på det nya,
  från oss alla på IFN

 • Nydisputerad IFN-forskare

  Nydisputerad IFN-forskare

  2018-12-18

  Malin Gardberg, IFN, har doktorerat i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam i Nederländerna. I avhandlingen Financial Integration and Global Imbalances finner hon bland annat att utländsk privat skuldfinansiering leder till att ett lands växelkurs reagerar mycket kraftigare på osäkerhet på finansmarknaden, medan länder som förlitar sig mer på aktiefinansiering har en stabilare växelkurs. Malin Gardberg säger att hon är nöjd att “ha rott i land detta femåriga projekt”. På IFN har hon börjat arbeta med ny forskning om arbetsmarknaden.

 • Därför har vi ett glastak på arbetsmarknaden

  Därför har vi ett glastak på arbetsmarknaden

  2018-12-17

  Joacim Tåg, IFN, kommenterade på måndagen en presentation av Marianne Bertrand, professor på University of Chicago Booth School of Business på SNS. Bertrend presenterade forskning som förklarar varför kvinnor fortfarande är underrepresenterade i de högre inkomstskikten trots de framsteg som har gjorts på jämställdhetsområdet i övrigt. Joacim Tåg har tillsammans med Matti Keloharju och Samuli Knüpfer författat uppsatsen "What Prevents Female Executives from Reaching the Top?". De konstaterar att vare sig förmåga, kompetens eller utbildning kan förklara varför det är mindre sannolikt att kvinnor utnämns till vd och får en hög lön.

 • Etnisk segregation har ökat, men det har även egenföretagande

  Etnisk segregation har ökat, men det har även egenföretagande

  2018-12-14

  ”Den etniska segregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet men det har även andelen egenföretagare bland invandrare”, sa Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet och affilierad till IFN, på seminariet Segregation och flyktinginvandrares företagande (SNS).Henrik Andersson, Uppsala Universitet, presenterade en studie om huruvida etnisk segregation bidrar till mer egenföretagande. Han finner i studien att de flyktingar som placerades i kommuner med en större andel egenföretagare från samma ursprungsland med större sannolikhet blev egenföretagare.

 • Ny podd: Hur fler kan komma in på arbetsmarknaden

  Ny podd: Hur fler kan komma in på arbetsmarknaden

  2018-12-11

  Professorerna Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, intervjuas om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos 2018). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens och  arbetsmarknadsprogrammens betydelse för om fler kan komma i arbete.
   

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Roger Svensson

Ämnesområde: Entreprenörskap,FoU-politik, immateriella rättigheter, penningpolitik och subventioner i näringslivet.
 

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

 • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
 • Hur bör immateriella rättigheter utformas så att de blir samhällseffektiva?

Lars Wohlin

Lars Wohlincropped.jpg

Lars Wohlin, tidigare riksbankschef och vd för IUI (i dag IFN) har avlidit i en ålder av 85 år. Lars Wohlin kom till IUI som ung forskare 1960 där han bland annat arbetade med sin doktorsavhandling om skogsindustrin. Han var chef för institutet 1973–1976.

Läs mer om Lars Wohlin

Läs Lars Wohlins avhandling om skogsindustrin

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se