Nya publikationer

Aktuellt

 • EU behöver en ny syn på entreprenörer

  EU behöver en ny syn på entreprenörer

  2019-09-12

  Reformer på sex områden, det är vad som krävs för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. Det menar IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson som tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University, skrivit den nya boken The Entreprenurial Society: A Reform Strategy for the European Union. En bok som presenterades vid ett seminarium i Näringslivets Hus den 12 september. 

 • Özge Öner tilldelas pris för unga forskare

  Özge Öner tilldelas pris för unga forskare

  2019-09-12

  Özge Öner, IFN och University of Cambridge, mottog på torsdagen Unga forskarpriset 2019 för "betydande insatser för vår förståelse av entreprenörskap," sa priskommitténs ordförande Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Prissumman är 150 000 kronor och delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. "Vi försöker förstår platsen betyder för ekonomin och för bland annat entreprenörskap," förklarade Öner i sin prisföreläsning.

 • Mårten Blix: Konkurrensen på bankmarknaden kommer byta skepnad

  Mårten Blix: Konkurrensen på bankmarknaden kommer byta skepnad

  2019-09-11

  När svenska banker blir tvungna att dela med sig av kundernas data och information till andra företag som konkurrerar på samma marknad, förändras själva strukturen för bankbranschen. Den slutsatsen drar analysföretaget Copenhagen Economics i en ny rapport beställd av Bankföreningen.

  Mårten Blix, IFN, medverkade i ett panelsamtal om rapporten under onsdagen.

  Han sa att svenska banker historiskt sett varit framgångsrika i digitaliseringen och att Sverige har haft ett försprång jämfört med stora delar av omvärlden. Svenska banker har haft en gemensam infrastruktur bestående av bland andra mobilt bank-id och swish och det har fungerat väl. Men konkurrensen kommer att byta skepnad framöver, tror Mårten Blix. Kunderna kommer inte bara vilja göra prisjämförelser mellan bankerna, utan också jämföra etik och personlig…

 • Åsa Hansson: Bolagsskatten bör sänkas

  Åsa Hansson: Bolagsskatten bör sänkas

  2019-09-04

  Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse? Den frågan har undersökts i en skatterapport publicerad av SNS.
  Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, kommenterade rapporten vid ett seminarium på SNS. Internationellt sett ligger Sverige kring snittet för bolagsskatt, sa Hansson men förklarade att Sverige som litet land behöver sänka bolagsskatten för att stå sig i en allt mer globaliserad konkurrens.

 • Magnus Henrekson utses till nomineringsperson

  Magnus Henrekson utses till nomineringsperson

  2019-09-02

  Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, har av regeringen utsetts till en av två nomineringspersoner som ska lämna förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter för Lunds universitet för verksamhetsperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Den andra nomineringspersonen är Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister och Liberalernas partisekreterare.

 • Per Skedinger utreder minimilöner för EU-kommissionen

  Per Skedinger utreder minimilöner för EU-kommissionen

  2019-08-30

  Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, har av EU-kommissionen och dess program för sysselsättning och social innovation (EaSI) fått i uppdrag att författa en studie om kollektivavtalsreglerade minimilöner i de nordiska länderna. Studien ska avhandla effekter på lönestrukturen och sysselsättningen och jämförelser kommer att göras med länder med lagreglerad minimilön. Frågan om hur kollektivavtalsreglerad minimilön eventuellt kan motverka fenomenet in-work poverty, det vill säga fattigdom trots heltidsarbete, ingår också i uppdraget.

 • Prisad för forskning om geografins betydelse för företag och företagare

  Prisad för forskning om geografins betydelse för företag och företagare

  2019-08-29

  Özge Öner, IFN och Cambridge University, tilldelas Unga forskarpriset 2019. Hon föreläser om sin forskning på ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum den 12 september. Öner prisas för sin forskning om 1) de geografiska aspekterna av företagande (särskilt inom detaljhandel och turistsektorn), 2) entreprenörskap (främst bland utrikesfödda) och 3) lokala institutioners betydelse för företagsklimatet. Den röda tråden i alla dessa studier är geografin och hur den kan hjälpa oss att förstå de lokala marknadsförhållandena för företag och företagare.

 • Från IFN till doktorandstudier i Berlin

  Från IFN till doktorandstudier i Berlin

  2019-08-23

  Hedda Nielsen började arbeta som forskningsassistent på IFN sommaren 2018. Nu, ett år senare, lämnar hon institutet för att påbörja doktorandstudier vid Berlin School of Economics & Humboldt-universitetet i Berlin. Hon förklarar att hon på IFN fått inblick i många olika forskningsområden och lärt sig mycket om data.

Se mer aktuellt

Kalender

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

 • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
 • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN poddradio

IFN  poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

 mikrofon

IFN-poddradio kan även handla om forskarens och forskningens roll. Den allra första sändningen, "Att forska är spännande!", fokuserar på detta tema och är i första hand avsedd för den som funderar på att bli forskare eller som undrar över IFN:s verksamhet.

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 5–2019

  EU behöver en ny syn på entreprenörer

  Reformer på sex områden, det är vad som krävs för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. Det menar IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson som tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University, skrivit den nya boken The Entreprenurial Society: A Reform Strategy for the European Union.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se