Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Pågående projekt

Intraprenörskap
Entreprenörskap är avgörande för ett livskraftigt och fungerande näringsliv och ekonomisk utveckling. både inom forskning och policydebatt diskuteras i dag entreprenörskapets betydelse. Mycket av denn…
Kommersialisering av svenska patent
Sverige är topprankat i världen vad avser forskning och utveckling, beviljade patent och publikationer i forskningstidskrifter. Men vi har inte så många små snabbväxande teknologibaserade företag. kom…
Kringgående entreprenörskap
Nästan all forskning kring sambandet mellan institutioner och entreprenörskap antar att entreprenörer rättar sig efter de institutionella spelregler som finns. Detta stämmer dock dåligt med verklighet…
Skatteekonomisk forskning
IFN:s skatteforskningsprojekt har som främsta syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar infrastruktur och offentlig välfärd samt omfördelar resurser…