Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Pågående projekt

Att mäta entreprenörskap
För att analysera entreprenörskap måste fenomenet först definieras och mätas. Tidigare forskning har förlitat sig på egenföretagande eller närbesläktade mått för att kvantifiera entreprenörskap. Men d…
Innovativa samarbetsblock
Forskningsprojektets utgångspunkt är att en innovationsprocess är samverkande till sin natur, och att samarbetena sker inom ramen för så kallade innovativa samarbetsblock. Entreprenören kan vara den s…
Intraprenörskap
Entreprenörskap är avgörande för ett livskraftigt och fungerande näringsliv och ekonomisk utveckling. både inom forskning och policydebatt diskuteras i dag entreprenörskapets betydelse. Mycket av denn…
Kommersialisering av svenska patent
Sverige är topprankat i världen vad avser forskning och utveckling, beviljade patent och publikationer i forskningstidskrifter. Men vi har inte så många små snabbväxande teknologibaserade företag. kom…
Kringgående entreprenörskap
Nästan all forskning kring sambandet mellan institutioner och entreprenörskap antar att entreprenörer rättar sig efter de institutionella spelregler som finns. Detta stämmer dock dåligt med verklighet…
Skatteekonomisk forskning
IFN:s skatteforskningsprojekt har som främsta syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar infrastruktur och offentlig välfärd samt omfördelar resurser…