Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutat: Tjänstesektorns ekonomi

Forskning med ett tjänsteperspektiv har en lång historia vid IFN. År 2006 konsoliderades denna inriktning genom inrättandet av ett forskningsprogram. En rad områden har beforskats sedan dess, bland annat välfärdssektorn, handeln, besöksnäringen, samt minimilöner och anställningsskydd. Efter 15 år med en strid ström av artiklar, böcker, rapporter och konferenser avslutades programmet 2021.

Foto: Karl Gabor.

När programmet startade 2006 handlade de första projekten om internationell tjänstehandel, lokalisering av kunskapsintensiva tjänster och reglering av IT-tjänster. Men relativt snart kom fokus att förskjutas mot välfärdstjänster och tjänstesektorns arbetsmarknadsaspekter.

Inom välfärdssektorn har forskarna studerat styrning och ledning, effektivitet, marknadsmodeller och välfärdsteknologi. På utbildningsområdet handlade forskningen om nationella reformer och skolkvalitet.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänstesektorn eftersom de är bindande i flera tjänsteyrken. För ungdomar och invandrare fungerar tjänstesektorn som en inkörsport till arbetslivet. Samtidigt har ett restriktivt anställningsskydd visat sig försvaga dessa gruppers ställning på arbetsmarknaden. Både minimilöner och anställningsskydd studerades inom programmet. Annan forskning i programmet behandlade marknadsstrukturer inom handeln och besöksnäringen samt personliga egenskapers betydelse på arbetsmarknaden.

Programmets huvudfinansiärer var Almega och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.