Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN-podden

IFN-podden baseras på aktuell forskning inom nationalekonomi och finns även på Spotify, itunes, Libsyn och andra tjänster som tillhandahåller poddar.

1 2 Nästa
21 april 2022 – Näthat och anonymitet
Vad vågar vi säga i skydd av anonymitet och hur skulle samtalet på internetforum och sociala medier påverkas om vi riskerade att få vår identitet avslöjad? Joakim Jansson, forskare på IFN, och Emma vo…
23 september 2021 – Tillit, tolerans och lycka
Hur påverkas vårt beteende av de lagar och regler och värderingar som omger oss och vad har det för betydelse för hur samhällen, marknader och företag fungerar? Och vilken roll spelar tilliten för att…
24 maj 2021 – Varför flyr väljarna?
Det är de etablerade partiernas likriktning som kan förklara varför vissa väljargrupper flyr och istället söker sin tillflykt till partier som står utanför etablissemanget. Det hävdar statsvetaren Joh…
24 juni 2020 – Vd:ars hälsa en styrelsefråga
Hur mår svenska vd:ar och hur  påverkar deras hälsa bolagsstyrningen? För första gången kartläggs vd:ars hälsa systematiskt i en ny  IFN-studie, "CEO Health and Corporate Governance". I ett kort bonus…
22 maj 2020 – Innovationsnödläge i EU
Tio år har gått sedan EU-kommissionen utlyste ett innovationsläge i Europa. EU hade halkat efter både USA och Kina. Trots ett åtgärdspaket har inte mycket förändrats under de tio år som gått. Hur ska…
1 2 Nästa