Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat
1 2 3 4 5 Nästa

Leadership Quarterly

CEO Health

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå…Canadian Journal of Economics

Globalization, Recruitments, and Job Mobility

Denna studie undersöker sambandet mellan företags exportintensitet och vilka rekryteringsstrategier som företagen använder sig av. Vi finner att exportintensiva företag i högre utsträckning anställer…
Tidskriftsartikel
av Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm, Susan Chun ZhuKyklos

Misrepresentation and Migration

Svensk migrationspolitik har länge varit föremål för politisk konflikt. Denna uppsats studerar i hur stor utsträckning väljare och politiker haft samma åsikter i migrationsfrågor. Det har funnits en s…
Tidskriftsartikel
av Anders Kärnä, Patrik Öhberg


Liberal Debatt

Är medelklassen lat och inkompetent?

Den lata medelklassens matbeställningar skapar ett proletariat av cykelbud. Eller? Nationalekonomen Andreas Bergh är ny krönikör i Liberal Debatt och förklarar varför det är bättre att dricksa än att…
Populärvetenskap


Ekonomisk Debatt

Tvärvetenskapen och nationalekonomin

Tvärvetenskaplig forskning uppmuntras från många håll, bland annat från anslagsgivare av forskningsbidrag. Att samarbeta tvärvetenskapligt kan vara en utmaning, men har potential att förbättra forskni…
Populärvetenskap
Visa pdf


Hufvudstadsbladet

EU:s framtid står på spel

Protektionismen tilltar och länder runt om i världen accelererar användandet av statsstöd. Sammanhållningen inom EU står nu på spel och hotar frätas sönder till följd av att tanken på statsstöd vuxit…
Debatt
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Per Ekman, Lars Oxelheim, Anna Michalski
Visa pdf

Expressen

Jobben på Hybrit blir få och dyra

Om regeringen vill skapa fler arbetstillfällen är det 26 000 gånger mer effektivt att lösa elbristen i Sydsverige än att förstöra elsystemet ytterligare med ett megaprojekt. Energimyndigheten har en h…
Debatt
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf
Elgar Encyclopedia of Labour Studies

Labour Market Discrimination: Ethnicity and Race

Fältexperiment har genomförts i olika länder och resultaten pekar i samma riktning: Minoritetsgrupper diskrimineras när de söker efter anställning. Vi konstaterar att kunskaperna om förekomsten av dis…
Bokkapitel
av Ali Ahmed, Mats HammarstedtKvartal

Så blev romarriket rikt

Frihandel och regional specialisering skapade romarrikets välstånd. Modern handelsteori kan tillämpas för att förklara varför romarriket blev så framgångsrikt – och varför det efterhand gick under, sk…
Populärvetenskap
Visa pdf


1 2 3 4 5 Nästa