Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat
1 2 3 4 5 NästaNordregio Report 2024:12

Economic Policy beyond the Pandemic in the Nordic countries

Rapporten innehåller kapitel om finans-, penning-, arbetsmarknads- och energipolitik före, under och efter pandemin i de nordiska länderna och försöker dra slutsatser om lämplig politik utifrån jämför…
Rapport
av Lars Calmfors, Nora Sánchez Gassen, Janne Tukiainen, Tuulia Hakola-Uusitalo, Torfinn Harding, Anders Åkerman, Göran Hjelm, Svend Hougaard Jensen, Almut Balleer, Torben Andersen, Jesper Rangvid, Mads Greaker, Knut Einar Rosendahl, Anders Forslund, Oskar Nordström Skans, Adam Gill
Visa pdf

Ekonomisk Debatt

Är etableringsjobben lösningen?

Om någon till äventyrs skulle få för sig att göra en film på temat läget på svensk arbetsmarknad, skulle denne lite tillspetsat kunna välja mellan att antingen skriva en stark framgångssaga eller en i…
Populärvetenskap
Visa pdf


Makroekonomi (andra upplagan)

Det engelskspråkiga originalets författare, Olivier Blanchard, är senior research fellow vid Peterson Institute for International Economics i Washington och har varit professor vid MIT och chefsekonom…
Bok
av Lars Calmfors, Harry Flam, John Hassler, Per Krusell

Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2024:2. I Samhällets tjänst? En ESO-antologi om villkoren för forskning och samverkan

Svenskan är ett verktyg – inte ett hinder

De senaste decennierna har engelskan som verksamhetsspråk alltmer fått fotfäste inom akademin. Så är fallet både inom undervisningen och forskningen samt inom allt fler ämnen. Incitamenten för enskild…
Rapport
av Eva Forslund, Magnus Henrekson
Visa pdf

Smålänningen

Utbildning – din ekonomiska turbomotor

KRÖNIKA – Hela livet har jag studerat. Från lågstadiet har det rullat på, fram till ett jobb på universitetet. På många sätt har jag världens bästa jobb som professor. Det är lustfyllt att arbeta med…
Övrigt


Ekonomisk Debatt

Vetenskapsrådet och nationalekonomerna

I den svenska forskningsvärlden spelar Vetenskapsrådet en central roll som den främsta statliga finansiären av grundforskning. Denna artikel granskar fördelningen av Vetenskapsrådets projektbidrag ino…
Populärvetenskap
av Olle Hammar, Erik Mohlin
Visa pdf


Aftonbladet

Sverige måste öka stödet till Ukraina

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ställt Europa och världen inför vår tids största hot mot fred, frihet och demokrati. Ukrainas folk för striden för oss.  Undertecknade är övertygade om att de fle…
Debatt
av Inga-Britt Ahlenius, Lars Anell, Lars Calmfors, Agneta Dreber, Leif Pagrotsky, Michael Sohlman, Daniel Suhonen, Birgitta Swedenborg, Hans Tson Söderström, Daniel Tarschys, Daniel Waldenström, Bengt Westerberg, Shirin Ahlbäck Öberg
Visa pdfWorking Paper No. 1482

The Working Capital Channel

Denna uppsats undersöker orsakerna till observationen att producentpriser initialt ökar under de första månaderna efter en penningpolitisk åtstramning. Genom att fokusera på priseffekter via företagen…
Working Paper
Visa pdfBilaga 7 till Långtidsutredningen 2023, SOU 2023:92

Nytt ramverk för finanspolitiken

Det finanspolitiska ramverket består av dels budgetpolitiska regler som ska trygga de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, dels riktlinjer (principer) för finanspolitikens användning i konju…


Working Paper No. 1481

Paying with Personal Data

Användardata utgör den centrala inkomstkällan för många digitala plattformar. Denna studie visar att företag har snedvridna incitament att investera i AI för att studera användardata. Detta är ett hot…
Working Paper
av Gisle J. Natvik, Thomas Tangerås
Visa pdfKvartal

Vem har rätt - Trump eller Montesquieu?

Globaliseringen visar tecken på tillbakagång. Det är en olycklig utveckling som riskerar att leda till ekonomisk försvagning. Detta kan enligt ny forskning även leda till försämrad social sammanhållni…
Populärvetenskap

Ekonomisk Debatt

På väg mot nästa 50!

I onda tider, som nu med krig, terror och våldsbrott, är det särskilt viktigt att påminnas om att världen och mänskligheten trots allt gör stora framsteg. Under detta sekels två första decennier har v…
Populärvetenskap
av Karin Edmark, Lars Hultkrantz
Visa pdf

Kvartal

Kvinnor vet mindre än män om ekonomi

Män och kvinnor har tydliga skillnader i ekonomiska baskunskaper. Detta har stor betydelse för jämställdheten mellan könen, skriver Per Skedinger som är forskare i nationalekonomi.
Populärvetenskap


1 2 3 4 5 Nästa