Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformatBitcoin: Unlicensed Gambling

Promoters claim that bitcoin is a new type of money, reduces transactions costs by abandoning intermediaries and will become a safe asset that they call “digital gold”. In this book, we dissect these…
Bok
av Bob Seeman, Roger Svensson
Journal of Business & Economic Statistics

Who is the Key Player? A Network Analysis of Juvenile Delinquency

This article presents a methodology for empirically identifying the key player, whose removal from the network leads to the optimal change in aggregate activity level in equilibrium [Ballester, C., Ca…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Lung-Fei Lee, Xiaodong Liu, Eleonora Patacchini, Yves ZenouManagement & Organizational History

The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case

Sverige beskrivs ofta som ett land där den sociala rörligheten är hög, men forskningen visar samtidigt att rörligheten minskar kraftigt strax under toppen av inkomst- och förmögenhetsfördelningen. I d…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Magnus Henrekson, Odd Lyssarides, Jan OttossonJournal of Behavioral and Experimental Economics

Civic Honesty and Cultures of Trust

Cohn m.fl. visar i ett experiment med plånböcker som lämnas på offentlig plats att ärligheten varierar betydligt i världen. En jämförelse av hur stor andel av plånböckerna som återlämnas och social ti…
Vetenskaplig artikel på engelskaKvartal

Vindkraften i kommunal motvind

Nya data visar att stödet är starkt för MP i valdistrikt utan vindkraft, medan det finns ett starkt stöd för SD där vindkraft byggs. Forskaren Erik Lundin skriver här om demokratiska utmaningar och ev…
Populärvetenskap
Visa pdf

Journal of Comparative Economics

Coups, Regime Transitions, and Institutional Consequences

Statskuppers syfte är oftast att förändra de grundläggande institutionerna i ett land. Men det är till stor del okänt vad denna förändring resulterar i. Vi visar att framgångsrika statskupper är fören…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Daniel L. Bennett, Christian Bjørnskov, Stephan F. Gohmann

Kvartal

Bitcoin är inte den nya dollarn

Enligt ekonomisk teori måste en valuta uppfylla flera grundläggande villkor för att kunna fungera som ett internationellt betalningsmedel. En närmare granskning visar att bitcoin faller platt på samtl…
Populärvetenskap
Visa pdf


Dagens Nyheter

Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingarna inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. D…
Debatt
av Elias Collin, Sven-Olov Daunfeldt, Olof Ejermo, Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen, Patrik Tingvall, Karl Wennberg
Visa pdfForeign Trade Review

Services Trade: The Great Gender Equaliser?

Standing at 24% in 2018, India’s female labour force participation is only half of the global average (48%). At the same time, India has one of the widest gender wage gaps in the world and women are l…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Louise Johannesson, Hildegunn Kyvik Nordås
Visa pdf
American Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status is Not Altered? A Swedish Natural Experiment on 1.3 Million Individuals

Intervening on modifiable risk factors to prevent dementia is of key importance, since progress-modifying treatments are not currently available. Education is inversely associated with dementia risk,…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén, Anton Lager
Journal of Human Resources

Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden 1986–20…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Christina Håkanson, Erik Lindqvist, Jonas Vlachos
Visa pdf


Dagens Industri

Är det gröna stålet verkligen grönt?

Satsningar på grön omställning av svensk basindustri har tagit fart de senaste åren. Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med ambitionen att skapa fossilfritt stål. Men är fossilfr…
Debatt
av Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen
Visa pdf


1 2 3 4 5 Nästa