Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lovisa Persson

Fil.dr

Lovisa Persson disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet under hösten 2015. Avhandlingen undersöker effekter av politisk representation och finanspolitiska ramverk på kommunala budgetar. Lovisa bedriver forskning inom två projekt på IFN. Ett projekt är finansierat av Vetenskapsrådet och handlar om effekten av konkurrens mellan förskolor på personal, barn och segregation. Det andra projektet är finansierat av Forte och handlar om digital tidmätning och nattillsyn i hemtjänsten. 

Affilierad forskare
Kontakt

Lovisa Persson

Högskolan Kristianstad
Ämnesområden: Digitalisering, Offentlig ekonomi, Politisk ekonomi, Privatiseringar, Skattefinansierade tjänster

Vetenskapsrådet 2018-04714

Valfrihet och konkurrens i svensk förskola: Effekter på personal och segregation

1990-talets marknadsreformer innebar att valfrihet och konkurrens från privata utförare introducerades på bred front inom svensk förskola. I detta forskningsprojekt studerar vi hur dessa marknadsreformer förändrat arbetsmarknaden för förskolepersonal. Vi analyserar även föräldrars val av förskola och konsekvenserna av dessa val för förskolsegregationen.

Forte 2023-00172

Välfärdsteknik och elektronisk tidmätning i svensk äldreomsorg

I detta projekt ställer vi oss den övergripande frågan: vilka effekter har välfärdsteknik och digitalisering i svensk äldreomsorg? Vi ställer även en rad delfrågor:

  • Hur kan vi beskriva användarna av digital nattillsyn i termer av hälsoprofil och andra bakgrundsegenskaper?
  • Vilka är effekterna av digital nattillsyn på de äldres hälsa?
  • Vilka är effekterna av digital tidmätning på personalens välmående?
  • Vilka är de administrativa förutsättningarna för implementering av välfärdsteknik?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter