Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Making a mark... på väggarna på IFN

IFN tolkad i fotokonst hänger sedan början av maj månad 2014 på väggarna på institutet. Karl Gabor heter fotografen som klarat den inte helt enkla uppgiften att i fotografi visa vad IFN står för. Det har blivit fem bilder med titlarna Making a mark, Observation, ifn.se, Flow och Monitoring.

"När jag fått uppdraget att i fotografi berätta om IFN tittade jag igenom årsböcker och annat material om organisationen. Men min förvirring blev bara större. Så började jag fundera över vad forskarna gör på IFN och jag kom hela tiden tillbaka till att de studerar bland annat samhällsströmningar och drar slutsatser utifrån dessa observationer. Jag kom hela tiden tillbaka till observation …"
 

Making a mark

Karl Gabor säger att den första idé han fick blev tavlan Making a mark, som är ett jättelikt fingeravtryck skapat med mängder av fotografier med forskares och anställdas porträtt.

"Jag funderade vilket avtryck vi människor i allmänhet och IFN:s forskare i synnerhet gör och eftersom jag är mest biologiskt skolad [även utbildad läkare] så tänkte jag på fingeravtryck."

Han säger att forskarna studerar många enskilda individer/fenomen och ser sedan ett mönster, på samma sätt som forskarna bildar mönster i fingeravtrycket.

Observation

I bilden Observation, som är ett jättelikt öga i vars iris speglas en person med en kikare, vill Karl Gabor beskriva sambandet mellan det observerade och observatören.

"Vi människor observerar och gör avtryck men även observatören i sig gör avtryck på det som observeras. Som en spegel i en spegel i en spegel …" 


ifn.se

Bilden ifn.se är lite speciell eftersom den är en faktisk QR-kod som när den scannas i en mobiltelefon länkar till IFN:s webbplats – därav namnet.

"Det handlar om samma avtryck och mönster som i Making a mark. Det är många små beståndsdelar som tillsammans bildar något nytt." 

Och så är det förstås ett enkelt sätt att beskriva IFN. Att låta människor läsa på hemsidan, skämtar Karl Gabor."
 

Flow

Bilden som heter Flow är fotograferad på T-centralen i Stockholm.

"Rent tekniskt är detta en enkel bild. Människorna som går i gången mellan tågstationen och tunnelbanan bildar ett mönster med hjälp av en lång exponeringstid."

Han säger att människorna och mönstren i Flow symboliserar strömningar i samhället.  Strömningar som forskarna studerar.
 

Monitoring

Den femte bilden, kallad Monitoring, är en bild som krävt mycket tålamod och avancerad teknik för att skapa. Den är fotograferad på Arlanda.

"Den här bilden var jättesvår att få ihop. Exponeringstiden på himlen är drygt 45 minuter! I de övriga fotona har jag använt Photoshop för enklare saker men här var jag tvungen att använda avancerad teknik."

Karl Gabor berättar att under den långa exponeringstiden så rör sig jorden och vi ser stjärnorna som bågar. De raka strecken är flygplan som flyger in eller lämnar Arlanda. Flygledartornet ”står som det fasta fundamentet i universum”.

Han förklarar att tornet också symboliserar IFN som monitorerar eller övervakar vad som händer i verkligheten.

"IFN ska ju inte bara observera utan också utifrån forskningen ge förslag till vägledning."

Med andra ord, det Karl Gabor förklarar i verket Monitoring är att IFN inte bara observerar utan även, utifrån forskningen, ger förslag till vägledning. Något som politiker och makthavare kan ta till sig och omsätta i reformer och förändringar.

Text: Elisabeth Precht