Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Skatter och samhälle

Skatter spelar en central roll i alla moderna, industrialiserade samhällen. De finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och de omfördelar mellan grupper i befolkningen. Företag och individer påverkas av skatter i beslut gällande investeringar, sparande, utbildningsval och arbetsutbud. Skattesystemets utformning har därmed betydelse för såväl konjunkturväxlingar som ekonomins långsiktiga tillväxtpotential.


Foto: Karl Gabor

Kravet på att Sveriges skattesystem är internationell konkurrenskraftigt ökar i takt med att världens länder integreras allt mer, och forskningsprogrammet vill undersöka vilka konsekvenser detta får för svenska företag och svensk samhällsekonomi.

I forskningsprogrammet ”Skatter och samhälle” vill vi undersöka hur skatter påverkar den svenska samhällsekonomin. Bland våra forskningsprojekt finns undersökningar av näringslivets situation och funktionssätt, exempelvis hur beskattningen av stora och små företag skiljer sig åt eller hur skatter påverkar olika former av företagsägande eller samspelet mellan arbets- och kapitalbeskattning. Programmets forskning kommer också beröra arbetstagarnas beteende när det gäller hur skatter påverkar viljan att utbilda sig, arbeta hårt eller inkomsternas fördelning mellan hushållen.

Som all forskning vid IFN är målet att producera forskning av hög internationell kvalitet som publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Detta är en nödvändig förutsättning för att nå framgång gällande programmets andra målsättning: Att generera ny kunskap om skatters effekter i Sverige samt att sprida denna kunskap vid seminarier, konferenser och andra sammanhang där skattefrågor diskuteras.

Ordinarie forskare: Magnus Henrekson, Jacob Lundberg, Gabriella Massenz, Mikael Stenkula, Felicia StokkeDaniel Waldenström.

Affilierade forskare: Spencer Bastani, Olle Hammar, Kristina Karlsson, Paula Roth

Ordinarie forskare i programmet

Magnus Henrekson


Jacob Lundberg


Gabriella Massenz


Mikael Stenkula


Felicia Stocke


Daniel Waldenström