Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Magnus Henrekson

Professor

Magnus Henrekson disputerade år 1990 vid Göteborgs universitet. 2001–2009 innehade han Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var IFN:s vd under tiden november 2005–oktober 2020. Förutom rent akademiska meriter har Magnus Henrekson erfarenhet från internationell banking samt som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i såväl näringslivet som i den offentliga sektorn.

IFN-forskare
Kontakt

Magnus Henrekson

+46 (0)70 222 9700
Ämnesområden: Arbetsmarknad, Ekonomisk tillväxt, Entreprenörskap, Innovation, Internationell ekonomi, Offentlig ekonomi, Skatter, Teknisk förändring och utveckling, Utbildning

Några av de frågor Magnus Henrekson försöker besvara i sin forskning:

  • Institutioners betydelse för tillväxt, jobbskapande och välfärd.
  • Skattesystemets betydelse för viljan att starta, driva och expandera företag.
  • Vad gör att idéer omsätts i innovationer och växande företag?
  • Varför är det viktigt att skilja på egenföretagande och entreprenörskap?
Aktuellt