Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Magnus Henrekson

Professor

Magnus Henrekson disputerade år 1990 vid Göteborgs universitet. 2001–2009 innehade han Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var IFN:s vd under tiden november 2005–oktober 2020. Förutom rent akademiska meriter har Magnus Henrekson erfarenhet från internationell banking samt som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i såväl näringslivet som i den offentliga sektorn.

IFN-forskare
Kontakt

Magnus Henrekson

+46 (0)70 222 9700
Ämnesområden: Arbetsmarknad, Ekonomisk tillväxt, Entreprenörskap, Innovation, Internationell ekonomi, Offentlig ekonomi, Skatter, Teknisk förändring och utveckling, Utbildning

Några av de frågor Magnus Henrekson försöker besvara i sin forskning:

  • Institutioners betydelse för tillväxt, jobbskapande och välfärd.
  • Skattesystemets betydelse för viljan att starta, driva och expandera företag.
  • Vad gör att idéer omsätts i innovationer och växande företag?
  • Varför är det viktigt att skilja på egenföretagande och entreprenörskap?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter
Övriga publikationer
Policy Papers (avslutad serie)
IFN:s Nyhetsbrev