Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Kinas framväxt och dess effekter på svensk ekonomi
Den ekonomiska kartan är under förändring och tyngdpunkten rör sig mot Östasien i allmänhet och Kina i synnerhet. Detta leder i sin tur till att kopplingarna mellan svensk ekonomi och utvecklingen i A…
Johanna Rickne
Asiens ekonomiska utveckling
I takt med den ökande globaliseringen blir svensk ekonomi allt mer påverkad av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. En stor del av omvärldsforskningen vid IFN fokuserar i dag på Asien i allmänhet…
Johanna Rickne
Internationell konkurrens och könsfördelning
I detta projekt studerar vi hur konkurrens påverkar svenska företags anställningsbeslut och lönesättning. Mycket tyder på att kvinnor diskrimineras inom arbetslivet både vad gäller löner och karriärmö…
Helena Svaleryd