Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Asiens ekonomiska utveckling
I takt med den ökande globaliseringen blir svensk ekonomi allt mer påverkad av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. En stor del av omvärldsforskningen vid IFN har fokuserat på Asien i allmänhet oc…
Riskkapital och företagsetik
Med den ökande betydelsen av etik för investeringsbeslut blir en naturlig fråga huruvida affärsförslagens etiska karaktär påverkar entreprenörernas chanser att säkra finansiering för sina satsningar.…
Strukturomvandling och digitalisering
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen utmanar etablerade strukturer i samhället. Det här forskningsprojektet syftade till att öka kunskapen om hur digitaliseringen påverkar produktivitets…