Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Henrik Horn

Professor

Henrik Horn är professor i internationell ekonomi. Han var tidigare verksam vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han har även arbetat under fyra år på WTO i Geneve och har varit domare i Marknadsdomstolen. Förutom vid Stockholms universitet har Henrik Horn undervisat vid bl a Handelshögskolan i Stockholm, University of Michigan, Princeton University, World Trade Institute (Bern), Université de Fribourg och Graduate Institute of International Studies (Geneve).

Henrik Horns forskning och tillämpade arbeten fokuserar på frågor i skärningsområdet mellan ekonomi och juridik, särskilt vad gällande internationella integrationsavtal som WTO och EU, mellanstatliga investeringsskyddsavtal, samt konkurrens- och regleringsfrågor.  Henrik Horn har också forskat inom en rad andra områden, som internationell handel, handelspolitik, industriell organisationsteori och arbetsmarknadsekonomi. Han var tidigare Chief Reporter (med Petros C. Mavroidis) vid American Law Institute för ett projekt om WTO-rätt och dess tillämpning i tvister.

IFN-forskare
Kontakt

Henrik Horn

+46 (0)8 665 45 40
Ämnesområden: Biologisk mångfald, Digitalisering, Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Investeringsskyddsavtal, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar

Några pågående projekt:

Mellanstatliga investeringsskyddsavtal

Internationella investeringsskyddsavtal skyddar utländska investerare mot offentliga åtgärder av värdländer. Avtalen har kritiserats intensivt internationellt, både i den politiska debatten och av akademiska ekonomer, jurister och statsvetare. Särskilt ifrågasatt är att de normalt tillåter utländska privata investerare att stämma värdländer -- Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Det hävdas bl a att kompensationskraven som dessa avtal innehåller får värdländer att avstå från åtgärder som de borde genomföra. Det fanns fram till för ett par år sedan i stort sett inte någon ekonomisk forskning om dessa avtals ekonomiska drivkrafter och effekter. Syftet med detta övergripande projekt är att bidra till att fylla detta tomrum. Läs mer

---

Standard-essentiella patent och principerna för internationell jurisdiktion

Patent som måste utnyttjas för att kunna uppfylla en industriell standard sägs vara ”standard-essentiella”. För att begränsa SEP-ägares marknadsmakt krävs ofta att företag som deltar i utvecklandet av standarder licensierar sina patent till ”rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande” villkor (eng Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND), om patenten blir standard-essentiella. I ett växande antal länder är konkurrenslagstiftningen det främsta legala instrumentet för att reglera FRAND-åtaganden. Eftersom standarder typiskt är av intresse för konsumenter och producenter i många länder uppstår frågan: vilket lands konkurrensmyndighet ska reglera? Detta projekt ser på de ekonomiska konsekvenserna av att använda de grundläggande principerna för internationell jurisdiktion – territorialitet, nationalitet  och effekter – för att fördela jurisdiktionen. Läs mer

---

Internationell integration av elmarknader med nationella systemoperatörer

Centrala mål för EU:s energipolitik är att integrera de nationella elmarknaderna i Europa och klimatanpassa elproduktionen. Behovet av integration har ökat drastiskt med utbyggnaden av förnybar el inom EU. Integrationen sker i hög grad genom att nätoperatörerna ökar överföringskapaciteten mellan länder. Nätoperatörerna kan dock ha incitament att begränsa utnyttjandet av kapaciteten för att på så vis stabilisera de inhemska elleveranserna. Hur kan regelverket för dessa marknader utformas för att begränsa dessa problem? Läs mer

---

Ett dataset med information om WTO-tvister

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis (Columbia Law School) har sammanställt en databas med observationer om legala och administrativa aspekter av WTO:s tvistlösningsmekanism. Den första versionen presenterades 2006 med stöd av Världsbanken.Den senaste versionen, uppdaterad i samarbete med Global Governance Program vid European University Institute, inkluderar alla 507 tvister som har inletts sedan WTO:s tillkomst 1 januari 1995 fram till maj 2016. Databasen har totalt ca 50 000 observationer. Varje tvist följs från dess start hela vägen genom den legala process, inklusive tvistlösningspanel, eventuell överprövning av WTOs Appellate Body, till eventuell tvist om implementering av domslut. Databasen är för närvarande under uppdatering i ett gemensamt projekt med ekonomer och statsvetare vid University of California San Diego. Datat kan laddas ner här och användarmanualen här

-------

Tidigare projekt

Legal and Economic Principles of World Trade Law, American Law Institute (läs mer)