Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Projektet Legal and Economic Principles of World Trade Law

WTO-avtalet täcker den absoluta merparten av världshandeln i varor och tjänster, och innehåller även ett avtal om immaterialrätt. WTO har för närvarande (september 2021) 164 medlemsländer. Avtalet täcker inte bara traditionella handelspolitiska instrument som importtullar och -kvoter, utan också i stort sett alla offentliga åtgärder som påverkar handel. WTO inkluderar även en tvingande tvistlösningsmekanism med två nivåer (panel och Appellate Body).

När WTO tillkom mottogs det mycket positivt, men redan efter ett par år började avtalet kritiseras i den allmänna debatten. Syftet med projektet Legal and Economic Principles of World Trade Law var att skapa ett forum för en kontinuerlig analys av WTO och dess tvistlösningsmekanism. Projektet bedrevs från 2002 vid American Law Institute (ALI), med Henrik Horn och Petros C. Mavroidis (Columbia Law School) som Chief Reporters. ALI är USA:s ledande oberoende institution för legal analys och har ca 4 000 invalda medlemmar. En tanke med projektet var att ledande ekonomer och jurister gemensamt skulle utvärdera domarna från WTO:s tvistlösningsmekanism. Projektet pågår fortfarande. Långt mer än 100 rapporter har skrivits i projektet, täckande alla tvister 2001-2019. Rapporterna kan laddas ner här

En annan del av projektet har studerat centrala delar av WTO:s varuhandelsdel -- GATT. Fyra studier har skrivits: (1) The Genesis of the GATT, av Douglas Irwin (Dartmouth College), Petros C. Mavroidis och Alan O. Sykes (Stanford University), beskrev hur GATT förhandlades fram och etablerades 1947-48. (2) Why the WTO? An Introduction to the Economics of Trade Agreements av Gene M. Grossman (Princeton University) och Henrik Horn beskriver hur ekonomisk teori ser på syftet med handelsavtal. (3) Economic and Legal Principles of World Trade Law: Border Instruments av Kyle Bagwell (Stanford University), Robert W. Staiger (tidigare Stanfard University, nu Dartmouth College) och Alan O. Sykes diskuterar juridiska och ekonomiska aspekter av GATT:s regler för handelspolitiska instrument. (4) Economic and Legal Principles of World Trade Law: National Treatment av Gene M. Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis gör en omfattande analys av det huvudsakliga legala instrumentet i GATT mot protektionistisk användande av inhemska politikinstrument, bestämmelsen om Nationell Behandling i artikel III.