Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Stockholm Conference 15–17 juni 2022: The Economics of Culture and Institutions

På senare år har forskning om formella institutioners betydelse för ekonomin utökats till att också innefatta hur informella institutioner och kultur, t.ex. moral, normer, religion, tillit och tolerans, påverkar ekonomisk utveckling. Det förefaller klart från senare års forskning att denna typ av faktorer kan ha stora och långvariga konsekvenser.

Området utvecklas snabbt och mer teoretisk och empirisk forskning behövs för att utveckla vår kunskap. Därför organiserar vi denna workshop för att ta itu med frågor av följande slag: Hur påverkar kulturella och institutionella faktorer viktiga ekonomiska resultat, såsom inkomster, ekonomisk tillväxt och entreprenörskap? Hur avgörs kulturella och institutionella faktorer? Finns det interaktionseffekter mellan dem? Hur kan metoderna på detta område förbättras, till exempel när det gäller datakvalitet och en förmåga att bättre identifiera kausala effekter?

Detta är en internationell tvådagarskonferens i workshopformat som samlar forskare inom området med det övergripande målet att presentera och diskutera den senaste forskningen, såväl teoretisk som empirisk. Den äger rum i Vaxholm utanför Stockholm den 15–17 juni 2022.

Vi är tacksamma för ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Deltagandet i konferensen sker endast genom inbjudan. Konferensen arrangeras inom ramen för IFN:s forskningsprogram Institutioner, marknader och näringsliv. För mer information, se den engelska konferenssidan eller kontakta konferensarrangörerna via Niclas Berggren.