Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Pågående projekt

Företagsägandets ekonomi
Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala i den omstrukturering av näringslivet som krävs för att möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Syftet med detta projekt är att…
Globaliseringen och digitaliseringen
Det primära målet med detta forskningsprojekt är att skapa en bättre förståelse för hur globaliseringen påverkar arbetsmarknaden. Projektet kommer även att analysera hur de förändringar i digitaliseri…
Internationella investeringsavtal
Mellanstatliga investeringsavtal skyddar utländska investeringar mot åtgärder av värdländerna som avsevärt reducerar dessas värde. De ger också investerare möjlighet stämma kontrakterande stater för a…
Kvotering till börsbolagsstyrelser
Kvotering till börsbolagsstyrelser har införts en rad länder i Europa. I Sverige har det än så länge endast varit ett hot om lagstiftning. Detta projekt utvärderar det första och mest kraftfulla hotet…
Riskkapital och företagsetik
Med den ökande betydelsen av etik för investeringsbeslut blir en naturlig fråga huruvida affärsförslagens etiska karaktär påverkar entreprenörernas chanser att säkra finansiering för sina satsningar.…
Nikita Koptyug
Strukturomvandling och digitalisering
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen utmanar etablerade strukturer i samhället. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur digitaliseringen påverkar produktivitetstillväxte…
Världshandelsorganisationens tvistelösningsmekanism
Tvistelösningsmekanismen i Världshandelsorganisationens (WTO) har hittills hanterat över 500 dispyter sedan den infördes den 1 januari 1995, vilket gör den till en av världens mest använda forum för t…
Louise Johannesson