Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Pågående projekt

Företagsägandets ekonomi
Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala i den omstrukturering av näringslivet som krävs för att möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Syftet med detta projekt är att…
Globaliseringen och digitaliseringen
Det primära målet med detta forskningsprojekt är att skapa en bättre förståelse för hur globaliseringen påverkar arbetsmarknaden. Projektet kommer även att analysera hur de förändringar i digitaliseri…
Internationella investeringsavtal
Mellanstatliga investeringsavtal skyddar utländska investeringar mot åtgärder av värdländerna som avsevärt reducerar dessas värde. De ger också investerare möjlighet stämma kontrakterande stater för a…
Kreditbegränsningar och försäkringar
Lånebegränsningar gör att många företag måste välja mellan att investera i lönsamma projekt eller i olika former av åtgärder för att minska risk. Forskningen vet dock relativt lite om riskhantering i…
Kvotering till börsbolagsstyrelser
Kvotering till börsbolagsstyrelser har införts en rad länder i Europa. I Sverige har det än så länge endast varit ett hot om lagstiftning. Detta projekt utvärderar det första och mest kraftfulla hotet…