Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Utländska direktinvesteringars bestämningsfaktorer

Utländska multinationella företag är viktiga för länders ekonomiska utveckling. Det är däremot oklart hur länder kan attrahera multinationella företag. Den existerande litteraturen lider av dåliga mått på utländska direktinvesteringar, en svårighet att kontrollera för landspecifika faktorer, och en brist på kausala skattningar. Detta projekt undersöker hur förändringar i löner, konflikter och myndighetsutövning påverkar utländska multinationella företag. Vi använder oss av företagsdata som vi länkar med regional data och undersöker den kausala effekten på multinationella företags produktion, sysselsättning och beslut att gå in på och lämna marknader.

Projektansvarig