Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Historiska skrifter

På IFN:s jubileumsseminarium den 25 november 2019 presenterades ytterligare två historiska böcker. Dels var det boken Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966 skriven av Benny Carlson, professor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Mats Lundahl, professor Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom presenterades jubileumsboken IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning av Magnus Henrekson (red.), professor och vd IFN. 

Johnson, Anders och Elisabeth Precht (2020). Building Bridges and Challenging Conventions: IFN 1939–2020. Stockholm: Samhällsförlaget.

Carlson, Benny och Mats Lundahl (2020). Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia. Stockholm: Samhällsförlaget.

Carlson, Benny och Mats Lundahl (2019). Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Henrekson, Magnus, red. (2019). IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Carlsson, Benny och Mats Lundahl (2014). Ett forskningsinstitut växer fram. IUI från grundandet till 1950. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Chamberlain, Johanna och Magnus Henrekson (red.) (2014). Institutet för Näringslivsforskning ‒ Publikationer 1939–2013. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Henrekson, Magnus och Göran Albinsson Bruhner (red.) (2014). IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Johnson, Anders (2012). Building Bridges and Challenging Conventions: Perspectives on IFN. Stockholm: Samhällsförlaget.

Henrekson, Magnus (2011). ”Perspectives on the Success and Early History of the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI)”. History of Economic Ideas 19(1), 125–146.

Henrekson, Magnus, red. (2009), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Henrekson, Magnus (2009). ”Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?”. Ekonomisk Debatt 37(6), 41–56.

Johnson, Anders (2007). Brobyggare och ifrågasättare – IUI från starten 1939 till namnbytet 2006. Stockholm: IFN.

Henrikson, Rolf G. H. (1990). Som Edström ville – Hur IUI blev till. Stockholm: IUI.