Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning ‒ Publikationer 1939–2013

Bok
Referens
Chamberlain, Johanna och Magnus Henrekson (2014). Institutet för Näringslivsforskning ‒ Publikationer 1939–2013. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Författare
Johanna Chamberlain, Magnus Henrekson

Denna bibliografi utgör en del av IFN:s historiska projekt och publicerades i samband med institutets 75-årsjubileum 2014 och utgivningen av jubileumsboken IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning (Stockholm: Ekerlids Förlag). 

Till jubileet publicerades även den historiska volymen Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950 (Stockholm: Ekerlids Förlag), författad av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl. I den föreliggande bibliografin återfinns samtliga identifierade skrifter publicerade sedan starten 1939 till och med 2013.