Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konferenser och seminarier

Labor and Finance Group Conference (2020)
Måndagen 17 augusti inleddes Labor and Finance Groups konferens. IFN stod värd när internationella forskare presenterar nya studier kring företag och arbetsmarknad. Det är första gången som en europei…
FAME Workshop (2020)
Under året har två interna workshops hållits i regi av Företags-, Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp (FAME). Syftet med FAME-workshoparna är att i mindre grupp gå igenom forskningsidéer och påg…
KvinnoKapital i samtal med forskare (2017)
KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, besökte IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the B…
Vad händer om aktiemarknaden försvinner? (2016)
Knut Wicksell Centre for Financial Studies, Lunds universitet, som IFN är en del av arrangerade ett symposium kring framtiden för aktiemarknaden. Huvudtalare på symposiet var Alexander Ljungqvist , pr…
The Economics of Corporate Ownership (2015)
Den 6–7 augusti 2015 arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat “Economics of Corporate Ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och U…
GDP is not enough – Or how to measure life (2015)
BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle me…
Vem ska styra de svenska företagen? (2014)
I rapporten Vem ska styra de svenska företagen? som presenterades 8 maj pekar docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg på tre möjliga förändringar av bolagsstyrning…
The Decline and Fall of the Stock Market (2013)
Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline…