Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konferenser och seminarier

Labor and Finance Group Conference (2020)
Måndagen 17 augusti inleddes Labor and Finance Groups konferens. IFN stod värd när internationella forskare presenterar nya studier kring företag och arbetsmarknad. Det är första gången som en europei…

FAME Workshop (2020)
Under året har två interna workshops hållits i regi av Företags-, Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp (FAME). Syftet med FAME-workshoparna är att i mindre grupp gå igenom forskningsidéer och påg…

Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad (2020)
Det behövs mer satsningar på utbildning och insatser riktade mot unga, växande företag för att Sverige inte ska halka efter. Digitaliseringen har bidragit till att skapa produktiva och internationel…

Nordic Initiative for Corporate Economics Conference (2018)
När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnam…

KvinnoKapital i samtal med forskare (2017)
KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, besökte IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the B…

Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda (2017)
Den 15 - 16 juni 2017 arrangerade IFN en internationell akademisk tvådagars konferens med titeln Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers (Globalisering och ny teknik: Effekter p…

Vad kan vi lära av forskningen om automatisering och digitalisering? (2016)
IFN anordnade den 28.12.2016 ett seminarium om vad vi kan lära av forskningen om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University. …

Vad händer om aktiemarknaden försvinner? (2016)
Knut Wicksell Centre for Financial Studies, Lunds universitet, som IFN är en del av arrangerade ett symposium kring framtiden för aktiemarknaden. Huvudtalare på symposiet var Alexander Ljungqvist , pr…

The Economics of Corporate Ownership (2015)
Den 6–7 augusti 2015 arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat “Economics of Corporate Ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och U…

Politics vs the economy? When policy uncertainty curbs economic growth (2015)
Innebär politisk osäkerhet att tillväxten dämpas? Ja, svarade Steven Davis, University of Chicago Booth School of Business, på ett seminarium arrangerat av IFN. Det handlar exempelvis om den osäkerhet…

Transparens -- Vad aktieägare verkligen måste få veta (2014)
Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En…

GDP is not enough – Or how to measure life (2015)
BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle me…

Vem ska styra de svenska företagen? (2014)
I rapporten Vem ska styra de svenska företagen? som presenterades 8 maj pekar docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg på tre möjliga förändringar av bolagsstyrning…

The Decline and Fall of the Stock Market (2013)
Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline…

Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (2013)
Den 4 juni höll IFN ett seminarium om ESO-rapporten “Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (juni 2013). Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson har studerat h…

Industrial Organization and Corporate Finance (2013)
Den 13‒15 juni arrangerades den årliga IFN Stockholm Conference i Vaxholm. Temat var “Industrial Organization and Corporate Finance”. I en serie presentationer diskuterades bland annat studier om vilk…

Kapitalskatter, företagsägande och globalisering (2012)
Kapitalskatter, företagsägande och globalisering var temat för ett symposium som arrangerades den 19 november 2012. Inbjudna var representanter för Handelsbankens forskningsstiftelser. Dessa är sedan…

Globalization, Organization and the Ownership of Firms (2012)
IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13-14 juni och hade temat “Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Konferensens syfte var att samla några av de bästa forskarna…