Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nordic Initiative for Corporate Economics Conference (2018)

När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnamn för ett brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti förklarade Ljungqvist att "vi studerar alla näringsliv och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics. Han påpekade att genom samverkan och att forskarna blir lär sig om varandras perspektiv så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att berikas.