Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Välfärdsstatens ekonomi
Analyser av välfärdsstaten har främst beaktat problem av statisk natur. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att studera välfärdsstaten ur ett utvecklingsperspektiv. Hur påverkar vä…
Skolreformer
Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Hur har dessa reformer påverkat skolor, lärare och elever?