Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

1 2 Nästa
Anställningsskydd
I projektet studerade forskarna effekter av lagstiftningen om anställningsskydd – i Sverige och i andra länder. Från 2022 fortsätter detta projekt i programmet Institutioner, marknader och näringsliv.
Besöksnäringskluster i Sverige
Ett projekt om besöksnäringens lokalisering. Projektet har kartlagt besöksnäringen och flera av dess attribut i syfte att illustrera denna sektors lokalisering i svenska kommuner och landsting samt hu…
Det kunskapsrika företagets framväxt
Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studerades fördelningen av humankapital mellan olika företag öve…
Effekter av skolval
I projektet undersöktes effekter av de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar under perioden 2007–2011 på antalet anställda, antalet arbetstimmar och löner i detaljhandeln. Ekonomisk teori pekar på…
Fildelning, nöjesindustrin och Ipred-lagen
Vi undersöker sambandet mellan fildelning och försäljning av musik och film genom att utvärdera effekterna av den svenska implementeringen av Ipred-lagen 2009. Under det senaste decenniet har den glo…
Che-Yuan Liang
Framtidens välfärdstjänster
Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Speciellt omdebatterat har förslaget om en vinstbegränsning i hela välfärdssektorn varit. Den statliga…
Friskolornas val av etableringsort
Syftet med detta projekt var att undersöka friskolornas val av etableringsort, och hur detta val påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden. Närmare bestämt undersöktes om exempelvis…
Innovationer i besöksnäringen
Ett projekt om typerna, implementeringen och lokaliseringen av innovationer i besöksnäringen. Som ett första steg arbetade vi med att identifiera innovationer inom besöksnäringen som överensstämmer me…
Shopping för förändring
Projektet syftade till att undersöka detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen i Sverige. Genom att använda omfattande geografiskt kodad mikrodata över tid tillämpades spatial ana…
Skolreformer
Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Hur har dessa reformer påverkat skolor, lärare och elever? Från 2022 fort…
1 2 Nästa