Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Özge Öner

Özge Öner disputerade i nationalekonomi 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Hon var sedan verksam som forskare på IFN fram till sommaren 2022. Från våren 2018 undervisade hon samtidigt i fastighets- och spatial ekonomi vid University of Cambridge. 

Alumni
Kontakt

Özge Öner

Några av de frågor Özge Öner försökte besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.
  • Hur ser den spatiala sammansättningen av detaljhandels- och servicemarknader ut?
  • Vilka samlokaliseringsmönster av ekonomisk verksamhet finns det inom städer?
  • Urbana bekvämligheter, platsers attraktionskraft och inkomstsortering inom städer.
  • Den minskade befolkningstillväxten och utbudet av service på landsbygden.
Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter
Övriga publikationer