Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

The European Union and the Return of the Nation State

The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation–State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?

Bokkapitel
Referens
Henrekson, Magnus, Özge Öner och Tino Sanandaji (2020). ”The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation–State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?”. I Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim (red.), The European Union and the Return of the Nation State (83–110). Cham, CH: Springer International. doi.org/10.1007/978-3-030-35005-5

Författare
Magnus Henrekson, Özge Öner, Tino Sanandaji

Redaktör
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Officiellt hävdas att EU har en gemensam flyktingpolitik. De överenskommelser som gjorts lämnar dock stort handlingsutrymme till de enskilda medlemsländerna, vilket ger dem möjlighet att reglera flyktinginvandringen och ändå följa internationella avtal. EU är inte heller en optimal region för flyktingmottagande.