Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lars Oxelheim

Professor

Lars Oxelheim är professor i Internationellt företagande med finansiering (IB) vid Handelshögskolan, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge, och professor emeritus vid Lunds universitet. Lars Oxelheim är tillika verksam vid IFN samt knuten till Fudan University i Shanghai som Honorary Professor.

Affilierad forskare
Kontakt

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
Ämnesområden: Bolagsstyrning, Globalisering, Internationell handel, Internationella investeringar, Internationellt företagande, Penningpolitik, Riskhantering, Subventioner i näringslivet

Några av de frågor Lars Oxelheim försöker besvara i sin forskning:

  • Är mångfald i företagets styrelse värdeskapande?
  • Hur skall i företaget ett ändamålsenligt incitamentsprogram utformas?
  • Vilken ägarmodell är bäst förenad med värdeskapande och ekonomisk tillväxt?
  • Hur skall företaget handskas med makroekonomiska risker?
  • Hur skall man i företagets beslutsfattande skilja på uthållig och tillfällig vinst i tider av makroekonomisk turbulens
  • Hur skall makroekonomisk inverkan på företagets resultat rapporteras till externa intressenter?
  • Vad är ”optimal transparens” och hur är avvikelser från detta tillstånd kopplat till ekonomisk tillväxt? 
  • I vilken utsträckning är språket en barriär i internationaliseringen av företagets styrelse?
  • Vilken betydelse har finansiella faktorer i företagets beslut om gränsöverskridande reala investeringar?
Aktuellt