Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Filtrera
Senaste nyheterna
1 2 3 4 5 Nästa
9 maj 2023

Policyseminarium: Deglobalisering och svensk ekonomi

Efter decennier av stadigt ökande globalisering är världen på väg in en ny fas. Kina, USA och EU går mot mer nationell slutenhet och att präglas mer av statlig industripolitik. Världen blir mer polariserad och risken för olika typer av konflikter ökar.

Med anledning av detta bjöd IFN in till ett policyseminarium om "Deglobalisering och svensk ekonomi".

9 maj 2023

Vilka är de som vill flytta till Sverige och varifrån kommer de?

Vilka trender går det att se i migrationsbenägenheten i låginkomstländer över tid? Hur kan data om migrationsbenägenhet användas för att förutspå framtida potentiella migrationstrender? Det är några av frågorna som diskuteras utifrån en ny rapport, ”Under ytan: Hur många och vilka vill lämna sina länder för att flytta till EU och Sverige?” författad av bland annat Olle Hammar, forskare vid IFN. Seminariet arrangerades av Delmi och sändes i SVT Forum.

5 maj 2023

Europeiska konkurrensdagen

På Europeiska konkurrensdagen, eller European Competition Day, samlades representanter för konkurrensmyndigheter i Europa, Europeiska kommissionen, ministerier, politiker, företag med flera. Pär Holmberg, docent och seniorforskare vid IFN, medverkade och diskuterade energikrisen. 

28 april 2023

Seminarium om EU:s gränser i en konfliktfylld värld

Ett seminarium med fokus på EU:s gränser i en konfliktfylld värld har genomförts i samverkan mellan svenska ambassaden i Helsingfors, nätverket för Europaforskning i Sverige och Utrikespolitiska institutet i Finland. Medverkade på seminariet gjorde Fredrik Sjöholm och Lars Oxelheim, båda forskare vid IFN.

27 april 2023

Ny utredning: Värdet av vinden

Värdet av vinden - en ny utredning framtagen av bland annat Erik Lundin, forskare vid IFN, har presenterats. Utredningen innefattar även en konsekvensanalys gällande kostnader för vindkraftsägare. 

19 april 2023

Magnus Henrekson tilldelas Språkförsvarets hederspris

Organisationen Språkförsvaret har efter en medlemsomröstning beslutat att tilldela Magnus Henrekson, forskare vid IFN, organisationens hederspris. Detta bland annat för att han under en lång karriär inte bara skrivit på engelska utan även haft en omfattande produktion av vetenskapliga artiklar i ekonomiska frågor på svenska. Prisceremonin kommer att äga rum den 22 april.

18 april 2023

Vinsten som samhällsintresse

Kan marknadsmekanismer bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektiv? Går det att dra nytta av konkurrens och privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas? Utifrån dessa frågeställningar har bland annat Magnus Henrekson, forskare vid IFN, skrivit en rapport som presenterats på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. 

6 april 2023

Ny rapport "Vad hände med Sveriges reformförmåga?"

I rapporten "Vad hände med Sveriges reformförmåga?" pekar bland annat Andreas Bergh, forskare vid IFN, på att det politiska landskapet har förändrats. ”Sverige är inte längre den kapitalistiska välfärdsstat som vi var tidigare”, säger Andreas Bergh.

30 mars 2023

Rapport om bolagsbeskattning - "Skattar bäst som skattar sist?"

Förslaget om nya minimibeskattning av bolag och dess ekonomiska konsekvenser granskas i den nya rapporten ”Skattar bäst som skattar sist?”, skriven av Emil Bustos, forskare vid IFN. Rapportens syfte är att djupdyka i den ekonomiska och politiska utvecklingen kring de multinationella företagens vinstflytt, med ett särskilt fokus på Sverige.

1 2 3 4 5 Nästa