Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Filtrera
Senaste nyheterna
1 2 3 4 5 Nästa
24 maj 2024

IFN i Almedalen

Våra forskare är som vanligt hett efterfrågade för att i Almedalen dela med sig av sitt kunnande. Det är framför allt i näringslivsrelaterade frågor om produktivitet och arbetsmarknad, men även i frågor om välfärd, utbildning med flera. 

24 maj 2024

Europaperspektiv 2024 presenterades på IVA

På ett välbesökt seminarium den 23 maj presenterades boken Europaperspektiv 2024: EU:s djup och storlek i en tid av ofred. Moderator var Lars Oxelheim som också är en av bokens redaktörer samt ledamot i IVA:s avdelning IX, Ekonomi. 

8 maj 2024

IFN-forskare erhåller anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Björn Tyrefors har erhållit anslag om 1.700.000 kr för forskningsprojektet "The First Long Term Causal Evaluation of Unconditional Cash Transfers to Poor Families". Projektet undersöker dels effekten av ovillkorade kontantbidrag till låginkomsttagare, dels effekten av bistånd och hjälp till barn.

Martin Ljunge har beviljats anslag för utlandsforskarvistelse om 200.000 kr. Martin kommer att vara gästforskare vid University of Toronto och där samarbeta med Steven Riddiough på ett projekt kring invandrares finansiella beteende. Martin har även inbjudits som gästforskare vid Amherst College av Caroline Theoharides.  

3 maj 2024

Ny bok: The Borders of the European Union in a Conflictual World

I denna open-access-bok undersöker Lars Oxelheim, en av bokens redaktörer, tillsammans med bl.a. Fredrik Sjöholm, båda IFN, konsekvenserna för EU av en radikalt förändrad internationell kontext som kännetecknas av systemisk rivalitet, konkurrens om normer och regleringar och växande strategiska spänningar.

23 april 2024

Hur påverkas näringslivet av generativ AI?

I takt med att världen omfamnar automatisering och digitalisering står vi inför en ny era med generativ AI – en teknik som utmanar våra traditionella synsätt på arbete, innovation och samhällsutveckling. Det finns en enorm potential vad gäller produktivitetsvinster bara av att utnyttja de teknologier vi har redan i dag menar Malin Gardberg, forskare hos IFN och ansvarig forskare för policyseminariet Hur påverkas näringslivet av generativ AI? den 23e april.

11 april 2024

Andreas Bergh får Utmärkelsen till mänsklig blomstring 2024

Andreas Bergh, välfärdsforskare på IFN tilldelas Utmärkelsen till mänsklig blomstring till Nils Karlsons ära. Han får det för sin unika kombination av genuint relevant samhällsvetenskaplig forskning, med verksamhet inom breda samhällsfält (såväl politiken som civilsamhället) och hans osedvanligt starka engagemang för att förbättra samhällsdebatten i viktiga frågor.

28 mars 2024

IFN-forskare erhåller finansiering från Familjen Kamprads stiftelse

Vi är stolta över att Familjen Kamprads stiftelse valt att stödja två nya forskningsprojekt på IFN. Projekten ska fokusera på vilken regional påverkan som fås av stora omvärldschocker samt av omfattande politiska reformer. Forskningen leds av professor Lars Persson respektive professor Daniel Waldenström.

26 mars 2024

Sveriges energisystem – inriktningen framåt

Den 25 mars arrangerade SNS ett avslutningsseminarium för projektet Framtidens energisystem. Från IFN har forskarna Pär Holmberg, Erik Lundin och Thomas Tangerås medverkat i projektet. 

14 mars 2024

Per Skedinger höll föredrag för Stockholm Zontaklubb VI

Det är väl belagt att kvinnor i genomsnitt vet mindre än män om ekonomi. Det har stor betydelse för jämställdheten mellan könen. Per Skedinger, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), höll den 13 mars ett anförande på detta tema för Stockholm Zontaklubb VI. 

8 mars 2024

Policyseminarium: Är marknadsekonomin kulturellt skadlig?

Den 7 mars 2024 arrangerade IFN ett policyseminarium med titeln ”Är marknadsekonomin kulturellt skadlig?”. På seminariet presenterades två studier från forskningsprojektet ”Tillitens kulturer och frihetens institutioner”, finansierat av John Templeton Foundation. Studierna har genomförts och presenterades av Niclas Berggren, docent i nationalekonomi vid IFN, och Christian Bjørnskov, professor i nationalekonomi vid Aarhus Universitet och affilierad till IFN.

1 2 3 4 5 Nästa