Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Anslag från Konkurrensverket

19 juni 2024

Erik Lundin och Björn Tyrefors har erhållit varsitt forskningsanslag från Konkurrensverket.

Erik Lundin, som tillhör IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning, har erhållit ca 800.000 kr för att studera "Har ökade elpriser lett till utövande av marknadsmakt på fjärrvärmemarknaden?". Eftersom fjärrvärmemarknaden är ett oreglerat monopol med en betydande andel privat ägande, står marknaden inför risker med överprissättning och begränsad marknadspenetration. Det indirekta konkurrenstrycket som skapas genom att kunderna istället kan välja elbaserad uppvärmning har minskat under de senaste åren i takt med att elpriset har ökat, speciellt i landets södra delar. Studiens syfte är att uppskatta elprisets kausala effekt på utnyttjandet av marknadsmakt på fjärrvärmemarknaden, samt de uppkomna välfärdseffekterna.

Björn Tyrefors har beviljats ca 1,4 miljoner kr för projektet "Upphandla bättre. En utvärdering av privata ambulansutförares effektivitet inom ambulanssjukvården under nya kontraktsregler". Projektet studerar vad som händer med kvalitet och kostnader i ambulanssektorn när kravställningen i upphandlingen stärks.

Björn ingår i IFN:s forskningsprogram Institutioner, marknader och näringsliv. Han delar sin tid mellan IFN och Göteborgs universitet.