Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Entreprenörskapets ekonomi

Det svenska näringslivet har uppvisat en strukturomvandling i världsklass under de senaste decennierna. Sverige har på ett framgångsrikt sätt hanterat utmaningar som globalisering, automatisering och digitaliseringen. I dag står sig de svenska företagen väl på den globala arenan. Men i framtiden måste näringslivet också klara detta på ett hållbart vis, där effekter på miljö och hälsa får en central roll.

Foto: Karl Gabor.

Det behövs mer kunskap för att underlätta och stimulera ett hållbart entreprenörskap. Nationalekonomiska metoder lämpar sig för att undersöka hur olika institutioner och regelverk påverkar entreprenörskapet. Vi kan studera vilka effekter entreprenörskap har på näringslivets hållbara förnyelse och på den ekonomiska tillväxten. På så vis kan vi bidra med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna hållbara strukturomvandlingen. Det är kunskap som kan vara av avgörande betydelse för en framgångsrik entreprenörskapsdriven hållbar strukturomvandling av det svenska näringslivet.  

Inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi studerar vi vilka ekonomiska grundförutsättningar, exempelvis former för bolagsägande, skattesystem och allmänna institutioner som kan bidra till att skapa en entreprenörsdriven hållbar tillväxt. Tack vare programmet kan vi skapa en forskarkompetens på IFN inom dessa för svenskt näringsliv avgörande frågor. Vi utvecklar också en unik databas som gör det möjligt att studera hur entreprenörskap påverkas av olika institutionella faktorer. Utöver det, skapar vi en mötesplats för experter, befattningshavare, journalister och forskare med intresse för entreprenörskapets betydelse för näringslivets hållbara strukturomvandling och den allmänna välståndsutvecklingen.

Några av våra forskningsfrågor är:

  • Hur påverkar kapitalbeskattningen kapitalbildningen och det hållbara entreprenörskapet?
  • Vilken roll spelar familjeföretagen i en hållbar strukturomvandling?
  • Hur påverkar digitaliseringen produktivitets- och sysselsättningsdynamiken i näringslivet och hur påverkar konkurrenslagar och utbildningssystem denna process?
  • Vilka institutionella faktorer kan bidra till ett ökat intraprenörskap?

Programchef är Lars Persson.

Följande forskare deltar:

Ola Andersson, Niklas Elert, Olle Hammar, Magnus Henrekson, Fredrik Heyman, Anders Kärnä, Alexander Ljungqvist, Dagmar Müller, Johanna Möllerström, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson, Paola Roth, Mikael Stenkula, Roger Svensson, Joacim Tåg, Daniel Waldenström och Yves Zenou.

Programmets huvudfinansiär är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Aktuellt