Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Familjeföretagens betydelse för motståndskraften och omställningskraften i näringslivet

Artikel på svenska
Referens
Kärnä, Anders, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson (2022). ”Familjeföretagens betydelse för motståndskraften och omställningskraften i näringslivet”. Ekonomisk Debatt 50(7), 14–26.

Författare
Anders Kärnä, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson

Familjeföretag balanserar målen vinst och långsiktig verksamhet. De tenderar därför att vara mindre riskbenägna gällande investeringar och finansiering och att erbjuda högre anställningstrygghet men lägre löner än icke-familjeägda företag. Vår empiriska analys visar att familjeföretag bidrar till stabiliteten i näringslivet genom att de är motståndskraftiga under kriser och säger upp färre anställda än vad icke-familjeägda företag gör. Dock nyanställer familjeföretag mindre under goda tider. Familjeföretagande tycks därmed ha en positiv effekt på näringslivets motståndskraft men spela en mindre roll för näringslivets omställningskraft.