This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Familjeföretagens betydelse för motståndskraften och omställningskraften i näringslivet

Article in Swedish
Reference
Kärnä, Anders, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson and Lars Persson (2022). “Familjeföretagens betydelse för motståndskraften och omställningskraften i näringslivet”. Ekonomisk Debatt 50(7), 14–26.

Authors
Anders Kärnä, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson

Familjeföretag balanserar målen vinst och långsiktig verksamhet. De tenderar därför att vara mindre riskbenägna gällande investeringar och finansiering och att erbjuda högre anställningstrygghet men lägre löner än icke-familjeägda företag. Vår empiriska analys visar att familjeföretag bidrar till stabiliteten i näringslivet genom att de är motståndskraftiga under kriser och säger upp färre anställda än vad icke-familjeägda företag gör. Dock nyanställer familjeföretag mindre under goda tider. Familjeföretagande tycks därmed ha en positiv effekt på näringslivets motståndskraft men spela en mindre roll för näringslivets omställningskraft.