Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Tidslinje

1936 J Sigfrid Edström lanserar inom Industriförbundet och SAF tanken att starta ett utredningsinstitut.

1939 IUI startar med Ivar Anderson som chef och Edström som ordförande.

1940 Ragnar Sundén blir IUI:s chef.

1941 Första publikationen, Vår folkförsörjning i avspärrningstider I, utkommer. Ingvar Svennilson blir chef.

1942 IUI anställer de första kvinnliga forskarna, Elisabet Wiberg och Bitti von Vegesack.

1943 I en skrift som utgavs i samband med Edströms avgång som styrelseordförande beskriver sig IUI som ett forskningsinstitut. Ernst Wehtje blir styrelseordförande.

1944 Rapporten Industriens sysselsättning under åren närmast efter kriget var IUI:s första större offentliga uppdrag och en föregångare till kommande uppdrag för de statliga långtidsutredningarna.

1946 Folke Kristenssons Studier i svenska textila industriers struktur är IUI:s första doktorsavhandling och den första avhandlingen för ekonomie doktorsgraden i Sverige. Sven Lundberg blir styrelseordförande.

1947 Sven Schwartz blir styrelseordförande.

1948 Den norrländska skogsnäringens konjunkturkänslighet under mellankrigsperioden av Erik Ruist och Ingvar Svennilson var den första ekonometriska studien i Sverige och den sista rapporten i Norrlandsutredningen, IUI:s mest omfattande forskningsprojekt.

1949 IUI 10 år, artikel ur IndustriaErik Dahmén blir IUI:s chef.

1950 Dahmén lägger fram en av landets mest uppmärksammade doktorsavhandlingar i nationalekonomi: Svensk industriell företagarverksamhet 1919–1939. Marcus Wallenberg blir institutets ordförande.

1951 Jonas Nordenson blir IUI:s chef.

1953 Jan Wallander blir IUI:s chef.

1957 Ragnar Bentzel publicerar IUI:s stora konsumtionsstudie: Den privata konsumtionen i Sverige 1931–65.

1958 Jan Wallander publicerar den uppmärksammade Studier i bilismens ekonomi.

1961 Ragnar Bentzel blir IUI:s chef.

1962 Erik Höök presenterar sin nydanande avhandling Den offentliga sektorns expansion – En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913–58.

1964 Bengt Höglunds och Lars Werins The Production System of the Swedish Economy – An Input-Output Study var den första IUI-rapporten på engelska. Göran Albinsson publicerar den mest sålda IUI-skriften genom tiderna, Reklamens ekonomiska roll.

1966 Lars Nabseth blir IUI:s chef. Odd Gulbrandsen och Assar Lindbeck publicerar IUI:s mest omstridda rapport, Jordbrukspolitikens mål och medel.

1973 Lars Wohlin blir IUI:s chef. Han är huvudförfattare till rapporten Svensk industri 1972–1977 som blir avslutningen på IUI:s långvariga engagemang för den statliga långtidsutredningen.

1975 Marcus Wallenberg avgår som styrelseordförande efter 25 år och utses till institutets hedersordförande. Erland Waldenström blir styrelseordförande.

1976 Wohlin presenterar IUI:s långtidsbedömning 1976 – Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980, institutets första egna långtidsutredning. Gunnar Eliasson blir IUI:s chef. Siv Gustafsson blir den första kvinnliga IUI-forskaren som lägger fram en doktorsavhandling, Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn.

1979 Birgitta SwedenborgThe Multinational Operations of Swedish Firms är den första IUI-avhandling som läggs fram vid ett utländskt lärosäte (UCLA).

1983 Begreppet skattekilar introduceras i Jan Söderstens och Thomas Lindbergs rapport Skatt på bolagskapital – Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland.

1985 Curt Nicolin blir styrelseordförande.

1993 IUI:s sista långtidsutredning publiceras: Den långa vägen – Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Håkan Mogren blir styrelseordförande.

1994 Ulf Jakobsson blir IUI:s chef.

1998 Ulf Jakobsson är ordförande i SNS:s Konjunkturråd och leder arbetet med rapporten Företagaren i välfärdssamhället. I rådet ingår även IUI-forskarna Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster och Magnus Henrekson.

1999 IUI bygger upp en forskningsgrupp ledd av Lars Persson och Johan Stennek som studerar drivkrafterna för och välfärdskonsekvenserna av fusioner, särskilt gränsöverskridande fusioner.

2000 IUI arrangerar sin första årliga s.k. Vaxholmskonferens där ledande forskare från hela världen presenterar forskning av stor relevans för näringslivets utveckling.

2003 Björn Hägglund blir styrelseordförande.

2005 Magnus Henrekson blir IUI:s chef.

2006 IUI byter namn till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Institutets första Nyhetsbrev publiceras med senaste nytt från forskningsfronten. Tre nya forskningsprogram startas: Globaliseringen och företagenTjänstesektorns ekonomi och Entreprenörskapets ekonomi.

2007 Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi startas.

2008 IFN går in som partner i forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research.

2009 Institutet firar 70 år med jubileumsseminarium och ger ut boken IFN/IUI 1939–2009 Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.

2011 Michael Treschow blir styrelseordförande.

2013 Forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi startas.

2014 IFN arrangerar ett seminarium med anledning av 75-års firandet, samt ger ut 3 böcker om IUI/IFN:s historia.

2019 Staffan Bohman blir styrelseordförande. IFN fyller 80 vilket firas med utgivandet av två historiska böcker om IUI/IFN, samt ett välbesökt jubileumsseminarium.

2020 Fredrik Sjöholm blir vd.

2023 Forskningsprogrammet Skatter och samhälle startas.