Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vår folkförsörjning i avspärrningstider II

Bok
Referens
Abrahamson, Ernst m.fl. (1941). Vår folkförsörjning i avspärrningstider II. Stockholm: IUI.

Författare
Ernst Abrahamson, Mauritz Bonow, Axel Granholm, Torsten Gårdlund, Karin Kock, Erik Lundh, Erik Lundberg, Åke Åkerman, Ernst Wigforss

Under titeln "Vår folkförsörjning i avspärrningstider" utgav Industriens Utredningsinstitut i samråd med Radiotjänst i början av innevarande år ett antal radioanföranden, som avsåga att, belysa det försörjningsläget med särskild hänsyn till förhållandena inom vår utrikeshandel och vår industriella produktion. I den nu föreliggande andra delen av detta arbete har till behandling upptagits övriga näringsgrenars problem och behovet av statsfinansernas och konsumtionens anpassning till det läge som inträtt genom avspärrningen.