Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Företagens konkurrenskraft

Företagens konkurrenskraft i framtidens näringsliv beror till stor del på kompetenta ägare, ledning och personal. För närvarande pågår två strukturella trender som fundamentalt förändrar företagens förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Dels innebär utvecklingen av artificiell intelligens och digitaliseringen av näringslivet att arbetsuppgifter i allt högre grad automatiseras. Dels har internationella samarbeten, handelsmönster, och värdekedjor hastigt förändrats i finans- och coronakrisens spår.

     
Foto: Karl Gabor.

Dessa trender ökar behovet av att förstå hur företag och beslutsfattare kan, och bör, agera för att globalt konkurrenskraftiga svenska företag skall vara en del av framtidens näringsliv. Utfallet formas även till stor del av arbetsmarknads-, konkurrens-, immigrations-, skatte-, entreprenörs- och utbildningspolitiken. Och evidensbaserat beslutsfattande kräver kompetenta analyser och detaljerade fakta. För att möta detta behov samlar programmet forskare inom internationell ekonomi, industriell organisation, företagsfinansiering, och arbetsmarknadsekonomi. Vi bedriver forskning inom tre kärnområden:

Artificiell intelligens och digitalisering. Vi undersöker hur teknikutvecklingen påverkar de svenska företagens produktivitet, konkurrenskraft, och humankapital. Vi studerar även hur dessa mönster skiljer sig åt mellan företagstyper, branscher, regioner och över konjunkturcykeln

Svenska företag på en global marknad. Vi studerar internationella handelsavtal och andra faktorer bakom en ökad globalisering och hur denna globalisering i sin tur påverkar de företagens organisation, humankapital, konkurrenskraft och lokalisering av verksamheter.

Företagsstyrning och ägande. Vi studerar hur företagsstyrning och ägande påverkar företagens konkurrenskraft, kompetensutveckling och effektivitet. Vi studerar även vem som blir företagsägare och ledare samt kapitalförsörjningen till nystartade företag.

Programmet utmärker sig som en internationellt konkurrenskraftig miljö där forskningsteamet har omfattande erfarenhet av moderna ekonometriska verktyg, av att utveckla nya ramverk, av att publicera i ledande akademiska tidskrifter, samt av att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik. En nyckelresurs är omfattande registerbaserade databaser på företags- och individnivå som täcker samtliga individer och företag i Sverige över tre decennier. Programmets huvudfinansiär är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, men härutöver finns projekt och forskare som erhåller projektmedel från andra finansiärer. 

Ordinarie forskare: Emil Bustos, Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Henrik Horn, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Matilda Orth, Erik Prawitz, Fredrik Sjöholm och Melinda Suveg.

Affilierade forskare: Thor Berger, Karin Edmark, Jens Josephson, Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Florin Maican, Alexander Montag, Lars Oxelheim, Marco Pagano, Annalisa Scognamiglio och Thomas Åstebro.

Doktorander: Henrik Hällerfors, Eleanor Johansson och Olga Lark.