Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Stockholm Conference

IFN arrangerar varje år en internationell vetenskaplig konferens på ett tema som har stor relevans för näringslivets utveckling. Internationella forskare och forskare från IFN inspireras till framtida forskning.

Sedan år 2000 har dessa vetenskapliga konferenser anordnats inom områden av stor relevans för näringslivets utveckling. Hittills har ledande forskare såsom Ariel Pakes, Jim Markusen och Philippe Aghion medverkat och diskuterat bl.a. fusioners roll i strukturomvandlingar, betydelsen av utländska direktinvesteringar för utvecklingen av EU:s inre marknad och konkurrensens effekter på drivkrafterna att innovera.

Formatet med ett tiotal internationella forskare och ett likvärdigt antal forskare från IFN har skapat en kreativ och stimulerande miljö som har inspirerat till framtida forskning och forskningsutbyte.

Kontakta Elisabeth Gustafsson för mer information om IFN Stockholm Conference-serien. 

Kommande konferens: