Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hur skapas kvalitet i hemtjänsten?

Med hjälp av ny digitalt insamlad data har en forskargrupp på IFN jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. “Det är förvånande hur mycket det skiljer mellan olika enheter”, säger docent Henrik Jordahl, programchef IFN. Han påpekar att skillnaderna visar att det finns mycket att göra för att förbättra effektivitet och därmed kvaliteten i hemtjänsten.

Forskarna har studerat jämförbara hemtjänstgrupper och kopplat gruppernas produktivitet till hur nöjda deras brukare är. Resultaten indikerar inte att hög produktivitet går ut över de äldre, vilket ofta hävdas i debatten. Studien illustrerar även hur elektronisk tidmätning bidrar till att hemtjänstens brukare får den omsorg som de har rätt till.

Forskarna i IFN-projektet har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, som sedan 2009 stegvis införts i svenska kommuner. Forskarna konstaterar att brukarna blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. Kostnaderna tycks dock inte påverkas.

Henrik Jordahl inledde seminariet med en presentation av forskningen. Därefter diskuterade en panel  hemtjänstens problem och möjligheter. I panelen deltog:

  • Henrik Jordahl, IFN Camilla Aho, regionchef för Attendo Skandinavien Äldreomsorg Mellan 2 
  • Veronica Magnusson, fackförbundetsordförande Vision
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKL
  • Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning Uppsala universitet

Moderator var Cecilia Granestrand, journalist på Dagens Samhälle.

När? Torsdagen den 17 maj kl. 8.30–10.00, registrering och kaffe & smörgås från kl. 8.00.

Var? Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.