Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Avslutade projekt

Nätavgifter på elmarknader med flaskhalsar
Ett effektivt utnyttjande av elnätet är avgörande för att konkurrensen ska fungera på integrerade elmarknader. I en ny forskningrapport studerar Mario Blazquez de Paz hur ökad överföringskapacitet påv…
Mario Blazquez de Paz
Prisinstabilitet på elmarknaden
Prisinstabilitet innebär att producenter ändrar priset för sin produktion drastiskt vid små kostnadsändringar exempelvis mindre ändringar i bränslepriserna. I denna artikel utvecklas en teoretisk mode…
Marknadsmakt påverkar terminspriserna på el
Författarna studerar en elmarknad där producenterna har marknadsmakt och förklarar utifrån en teoretisk modell varför elpriser på terminsmarknaden konsekvent överstiger priserna på spotmarknaden. När…
Keith Ruddell
Hur påverkar marknadsspecifika nyheter elpriserna?
I detta forskningsprojekt skattas effekten av marknadsspecifika nyheter, så kallade Urgent Market Messages, på prisskillnaderna mellan ”dagen-innan” marknaden, Elspot, och den än mera kortsiktiga Elba…
Ewa Lazarczyk
Vindkraftverk skrotas innan de slits ut
Vindkraftverk skrotas vanligtvis för att ge utrymme för nyare, större och mer teknologiskt avancerade modeller och inte på grund av mekaniska fel eller förslitning. I denna forskningsuppsats visar Joh…
Johannes Mauritzen
1 2 Nästa