Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ewa Lazarczyk

Ewa Lazarczyk disputerade i nationalekonomi 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Essays on Electricity Markets: Information and Trading. Ewa var ordinarie forskare på IFN 2010–2015 och knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi. 1 april 2015 tillträdde Ewa en forskartjänst vid School of Business, Rejkjavik University och fortsatte under 2016–2021 att vara Ewa affilierad till IFN. 

Alumni
Kontakt

Ewa Lazarczyk

Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Working papers
Populärvetenskap
Avhandlingar