Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, IFN, samlar in, använder och lagrar personuppgifter. IFN är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i texten. Integritetspolicyn uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Kontakta oss gärna på info@ifn.se för mer information

Vilka personuppgifter behandlas

 • Uppgifter som lämnas i samband med anmälan till event, beställning av trycksaker eller genom att du fyller i ett formulär hos oss. I dessa fall sparas namn, kontaktuppgifter och vissa fall uppgifter om arbetsgivare och funktion. 
   
 • Uppgifter om personer med berättigat intresse av IFN:s verksamhet. Det kan gälla kontaktuppgifter för politiker, journalister eller andra som med anledning av sin position förväntas ha intresse av IFN:s verksamhet.
   
 • Inspelningar och bilder tagna i samband med av IFN arrangerade aktiviteter. Publicering av dessa är kopplade till IFN:s utgivningsbevis och sker i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Film och bild används endast för publiceringar som rör de sammanhang de tagits för (om inte annat överenskommes).
   
 • Anställda och externa tjänsteutövare. IFN lagrar de uppgifter som krävs av rättslig förpliktelse.
   
 • Uppgifter om arbetssökande. De dokument den arbetssökande inkommit med samt namn och kontaktuppgifter behandlas. Alla uppgifter lagras separerat från övriga register.

Hur personuppgifter behandlas

 • Personuppgifter sparas enbart för internt bruk. De är endast åtkomliga för personer som är ansvariga för aktuellt register eller utskick baserat på ett register.
   
 • Personuppgifter används enbart för det ändamål de samlades in för. Uppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag av de tjänster IFN använder sig av för utskick av information.
   
 • Personuppgifter lagras endast så länge som de behövs. Detta gäller för det ändamål de samlades in för. Jobbansökningar raderas inom två år om inte annat överenskommes.
   
 • Vissa uppgifter kan få förlängd behandling.Personuppgifter kan lagras längre för att tillgodose krav enligt lag. Personuppgifter för anställda kan komma att sparas längre av historiska skäl.

Dina rättigheter

 • Registerutdrag Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter IFN lagrar om dig.​
   
 • Radering av uppgifter Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som inte krävs enligt lag. Om du avregistrerar dig från våra register och i övrigt inte har någon koppling till IFN:s verksamhet så raderas alla uppgifter omgående.​
   
 • Rättelse
  Om IFN lagrar felaktiga uppgifter har du rätt att begära att få dem rättade.
   

Cookies

På IFN:s webbplats används cookies endast i begränsad omfattning. De används främst för att genom analysverktyget Matomo kartlägga hur våra besökare navigerar på vår webbplats, samt att ta fram statistik och analyser över hur sajten används.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

För mer information om cookies på IFN:s webbplats kontakta wm@ifn.se