Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Play

Här hittar du ett urval av IFN:s policyseminarier, jubileumsseminarier och poddavsnitt.

I regel spelas våra policyseminarier in och läggs på vår Youtube-kanal. Där hittar du också annat filmat material om IFN och IFN:s forskare. Här visar vi ett urval av de nyare policyseminarierna.

IFN-podden finns även på Spotify, Itunes, Libsyn och andra plattformar som tillhandahåller poddar.

Senaste aktiviteterna

24 oktober 2023 – Kan ersättning till närboende skapa lokal acceptans för landbaserad vindkraft?

En kraftigt ökad efterfrågan på el kommer troligtvis att kräva en betydande utbyggnad av den landbaserade vindkraften under de närmaste decennierna. Lokalt motstånd är dock en central utmaning, vilket leder till frågan om närboende bör ges en reglerad rätt till ersättning.


22 februari 2024 – Missioner för tillväxt och innovation?

IFN och Ratio arrangerade gemensamt ett policyseminarium den 22 februari. På seminariet, som ägde rum hos Ratio, lanserades boken Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy. Författare är Magnus Henrekson, Christian Sandström och Mikael Stenkula.