Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Pågående projekt

Kommunernas institutioner
I Sverige spelar kommunerna en central roll, både inom välfärdsstaten och när det gäller lokal näringslivsutveckling. I detta projekt analyseras kommunernas institutioner med verktyg från både statsve…
Företagande på landsbygden
I projektet studeras hinder och framgångsfaktorer för företagande på landsbygden. Såväl registerdata som enkätdata nyttjas i projektet. Finansieras av: Familjen Kamprads stiftelse (2022-2025)