Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Tillitskultur och frihetliga institutioner

Detta projekt tar som utgångspunkt att ett samhälles kultur och dess lagar och regler påverkar såväl ekonomins funktionssätt som den sociala sammanhållningen. Genom att, mer specifikt, undersöka tillitens betydelse och hur lagar och regler, särskilt sådana som bestämmer graden av frihet på olika områden, påverkar tillitens omfattning hoppas vi kunna öka kunskapen om vad som utgör grunden för ett långsiktigt hållbart samhällsbygge.

Projektdeltagare
Niclas Berggren

Christian Bjørnskov

Detta projekt försöker besvara två grundläggande frågor: Kan institutioner, särskilt sådana som innefattar ekonomisk frihet, bidra till ett samhälle av fria, ansvarstagande, ansvariga och jämlika individer; och hur kan en tillitskultur, som möjliggör fredligt samarbete, självbestämmande och mänsklig blomstring, uppstå och växa sig stark?

Dessa frågor ska främst besvaras genom forskning med metoder från den kvantitativa samhällsvetenskapen, med det teoretiska perspektiv som institutionell ekonomi och politisk ekonomi ger.

Projektet behövs eftersom det föreligger en brist på kunskap om konsekvenserna av ekonomisk frihet och om vad som orsakar tillit, en viktig kulturell egenskap.

I slutet av projektet är målsättningen att ha gett upphov till sju nya artiklar av kärnforskarna, tolv artiklar som skrivits av andra forskare på uppdrag, två konferenser, tre policyseminarier, konsekvent medverkan i media, och aktivitet i sociala medier och på bloggar.

I den mån våra forskningshypoteser bekräftas kan projektet bidra till att förändra såväl forskares som beslutsfattares förståelse av vad som krävs för ett välfungerande samhälle med växande ekonomi.

Finansiär: John Templeton Foundation (2021–2024)