Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskarkarriär

IFN vill nå blivande forskare som kan bidra med forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och med hög relevans för det svenska näringslivet.

Det finns flera vägar att bli forskare inom näringslivsekonomi. En väg är att påbörja doktorandstudier och i sitt avhandlingsarbete knytas till IFN. En annan väg är att börja arbeta som forskningsassistent på IFN och därefter söka sig till doktorandutbildning. Den som väljer denna väg får ofta goda idéer på IFN om ämnen för doktorsavhandlingen. Det är också många som först efter disputation knyts som forskare till IFN.

Forskningen inom IFN bedrivs inom fem program: Entreprenörskapets ekonomi, Företagens konkurrenskraft, Hållbar energiomställning, Institutioner, marknader och näringsliv samt Skatter och samhälle.

IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi. Här finns i dag ett 30-tal disputerade nationalekonomer som forskar inom de ovan nämnda programmen. Många IFN-forskare har efter några år gått vidare till universitetsprofessurer eller till kvalificerade tjänster inom privat och offentlig sektor.

IFN är ett privat institut och det ser vi som en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. 

Vi kan erbjuda en forskningsmiljö med gott om tid för forskning, starkt administrativt stöd samt goda kontakter med näringslivet.

Kursstipendier

Är du doktorand och intresserad av IFN:s forskning inom entreprenörskapets ekonomi? Funderar du på att bli forskare? Då har du möjlighet att söka ett stipendium om 15.000 kronor som IFN delar ut till doktorander inom nationalekonomi vid svenska lärosäten. Stipendierna är tänkta att betala för resa och boende för att delta i en kurs i entreprenöriell ekonomi vid ett ledande europeiskt lärosäte.

Är du intresserad av en specifik kurs sänd en ansökan till oss. Inkludera kursbeskrivning, rekommendationsbrev från din handledare, CV och motivering.

För mer information och ansökan om IFN:s kursstipendier mejla till forskarkarriar@ifn.se.

Pre Postdok

IFN:s pre-postdoktjänst ska fylla gapet mellan doktorandstudier och en postdok. Den erbjuds till doktorand som tagit tre av fem IFN-rekommenderade kurser och som inom 3–6 månader kommer att försvara sin avhandling.

Postdoktoral forskning, postdok, ger nyblivna doktorer möjlighet att skaffa sig ytterligare erfarenhet som forskare. Det är vanligt att man gör sin postdok vid ett universitet eller forskningsinstitut utomlands. Detta innebär ofta att en längre period förflyter mellan det att arbetet med avhandlingen är avslutat och att man tillträder sin postdok. IFN:s pre-postdok är tänkt att fylla detta gap.

Kurser som rekommenderas av IFN:

  • Industrial organization
  • Corporate finance
  • Entrepreneurship
  • Applied econometrics
  • Contract theory/Game theory

För mer information och ansökan mejla till forskarkarriar@ifn.se.