Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Stockholm Conference 8–9 juni 2023: Taxation and Inequality

Skatter spelar en central roll i alla moderna, industrialiserade samhällen. De finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Skatter påverkar också hur företag och individer beter sig när de fattar beslut om till exempel investeringar, arbetskraftsutbud eller utbildningsval.

IFN:s forskningsprogram "Skatter och samhälle" syftar till att främja kunskap om beskattningens betydelse för ekonomin. Programmet innehåller flera projekt som täcker teman från företagsbeskattning, arbetskraftsutbudselasticiteter med avseende på arbetsskatter, balansen mellan arbets- och kapitalbeskattning och rollen av olika skatter och överföringar för inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Konferensen i Vaxholm är en internationell tvådagarskonferens i workshopformat. Den samlar forskare inom området med ett övergripande mål att presentera och diskutera den senaste forskningen inom området. Deltagande i konferensen sker endast genom inbjudan.

Vi är tacksamma för ekonomiskt stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, Nordic Capital och Vetenskapsrådet.

Arrangör av konferensen är Daniel Waldenström, professor och programansvarig för forskningsprogrammet "Skatter och samhälle".

För mer information, se den engelska konferenssidan eller kontakta Daniel Waldenström.

Listan är tom