Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Framtida utmaningar för det nordiska elnätet

Det nordiska energisystemet står inför stora utmaningar till följd av ökad marknadsintegration med Europa och ökat beroende av förnybar energi, särskilt från vindkraft. Denna rapport lyfter fram tre sätt elnätet kommer påverkas: marknadsintegrationen; tillförlitligheten i elförsörjningen; behovet av flexibla resurser och frekvenskontroll. Författarna beskriver de bakomliggande faktorerna och presenterar möjliga lösningar på problem som kan uppstå. En slutsats är att det internationella samarbetet kring utvecklingen av elnätet behöver förbättras.

Projektansvarig
Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Projektdeltagare
Anna Grigoryeva, KTH Royal Institute of Technology

Mohammad R. Hesamzadeh, KTH Royal Institute of Technology