Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990–talets kris

Bok
Referens
Andersson, Thomas m.fl. (red.) (1993). Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990–talets kris. Studier av den svenska ekonomin. Stockholm: Almqvist & Wiksell Internat.

Redaktör
Thomas Andersson, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten, Kent Rune Sjöholm

Hur påverkar tillgången på kompetens, arbetsmarknadens organisation, den sjunkande nyetableringen, den dominerande offentliga sektorn och svensk industris utlandsverksamhet Sveriges ekonomi? Åtta forskare vid Industriens Utredningsinstitut har tagit ett brett grepp på Sveriges strukturella kris och presenterar tre konkreta förslag för en långsiktig lösning på ekonomins problem.