This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990–talets kris

Book
Reference
Andersson, Thomas et al. (Eds.) (1993). Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990–talets kris. Stockholm: Almqvist & Wiksell Internat.

Editors
Thomas Andersson, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten, Kent Rune Sjöholm

Hur påverkar tillgången på kompetens, arbetsmarknadens organisation, den sjunkande nyetableringen, den dominerande offentliga sektorn och svensk industris utlandsverksamhet Sveriges ekonomi? Åtta forskare vid Industriens Utredningsinstitut har tagit ett brett grepp på Sveriges strukturella kris och presenterar tre konkreta förslag för en långsiktig lösning på ekonomins problem.