Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hur kan staten ta större ansvar för nya investeringar?

13 juni 2024

Lars Calmfors medverkade som talare på ett av Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt arrangerat riksdagsseminarium den 13 juni. Lars talade på temat "De offentligfinansiella målen".  

Den svenska statsskulden är den lägsta på 50 år. En av anledningarna är att det finanspolitiska ramverket förordar ett överskott i de offentliga finanserna. Detta innebär att statens inkomster och utgifter måste anpassas till kravet på ett positivt finansiellt sparande i den offentliga sektorn. Samtidigt har vi stora behov av investeringar i Sverige. Vi behöver underhålla och bygga ut järnvägen, elnätet, vatten- och avloppsnätet, öka elproduktionen och bygga mängder av energieffektiva bostäder.

Det finanspolitiska ramverket är nu föremål för en översyn, inom ramen för en parlamentarisk kommitté. I kommittén diskuteras exempelvis en sänkning av överskottsmålet till förmån för att möjliggöra större investeringar i infrastruktur, försvaret och på klimatområdet. 

På seminariet diskuterades vilka satsningar som staten bör vara med och finansiera i framtiden och hur det finanspolitiska ramverket bör anpassas för att möjliggöra detta.

Övriga medverkande var Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson (KD), Ida Gabrielsson, ekonomisk-politisk talesperson (V), Jonas Frycklund, bitr chefsekonom Svensk Näringsliv,  Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.